Blindfriendly 21. 5. 2018 Site mapSite map              PrintPrint              SlovenskySlovensky
 
 

CONTACTS

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Phone: ++421 248 26 41 11
Fax:      ++421 248 26 43 86

GET NEWS

(News for you) enter e-mail address.
of personal data

Súhlas so spracovaním osobných údajov


 

Označením súhlasu dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) Bratislavskému samosprávnemu kraju, Sabinovská 16, 820 05, Bratislava (ďalej iba správca) a to:

  1. v rozsahu: e-mailová adresa
  2. za účelom informačných a marketingových aktivít správcu;
  3. po dobu maximálne 5 rokov odo dňa prihlásenia.
  4. Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý je uvedený na konci každého  informačného mailu alebo písomne.
  5. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.