Blindfriendly  22. 1. 2017 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.

1. Výzva pre hodnotiteľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

 Uzávierka žiadostí: 2. decembra 2016 Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu vyhlasujú prvú Výzvu pre hodnotiteľov s cieľom identifikovať a vybrať kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU.

 

Vybraní hodnotiteľa budú zahrnutí do procesu odborného hodnotenia žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci programu. Odborní hodnotitelia budú evidovaní v databáze počas realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Zoznam hodnotiteľov môže byť pravidelne aktualizovaný. Na hodnotení žiadostí o FP môžu participovať ako externí hodnotitelia len tí, ktorí sú registrovaní a zaradení v zozname hodnotiteľov Programu.
Podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu
Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám veľa úspechov.