Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

1. župná a.s.

Založenie spoločnosti 1. župná, a.s. na realizáciu investičného zámeru vybudovania oddychovo športového areálu na zabezpečenie športových potrieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

 
Uznesenie č. 81/2008
 
zo dňa 29.10.2008
 
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
 
 
A. b e r i e n a v e d o m i e
 
založenie spoločnosti 1. župná, a.s. na realizáciu investičného zámeru vybudovania oddychovo športového areálu na zabezpečenie športových potrieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
 
B. s c h v a ľ u j e
 
B.1. peňažný vklad do základného imania spoločnosti 1. župná, a.s. vo výške 2.000.000,- Sk  /€ 66 387,838/ (celkovo peňažný vklad 3.000.000,- Sk / €  99 581,757/ )
 
B.2. nepeňažný vklad do spoločnosti 1. župná, a.s. tvoriaci pozemky podľa uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 34/2008/A.1,
 
zo dňa 25.6.2008
 
C. z r u š u j e
 
uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 70/2008, 71/2008, 72/2008 zo dňa 19.9.2008
 
 
 
Názov : 1. župná a.s.
Sídlo : Sabinovská 16
ICO 44475012
DIC 2022708534
ICO DPH SK2022708534
Platca DPH od 13. 11. 2008
 
 
Orgány spoločnosti:
 
Predseda predstavenstva                  Monika Flašíková-Beňová
Podpredseda predstavenstva           Martin Kuruc
Člen predstavenstva                           Jozef Fedorkovič
                                                       
 
 
Vyhl'adávanie: