Blindfriendly Utorok 28. 1. 2020 | Meniny má Alfonz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

10. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

 Z poverenia Ministerstva školstva SR a za podpory BSK organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 10. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 26. marca 2013.

 
Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.
 
Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie     - Ing. Iveta Šoltésová, Katarína Vajgelová, Lýdia Štolfová
 
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Silvia Volková – predseda OHK, podnikateľka v oblasti reklamy a reklamnej grafiky
Zuzana Važecká – výtvarníčka
Monika Pavlovská  – výtvarníka
 
Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a nových trendov v darčekovom balení.
 
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 15 škôl – 11 škôl zo Slovenska a 4 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 24 súťažiacich.
 
Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 6. miesto/, striebornom /7. – 15. miesto/, alebo v bronzovom pásme /16. – 24. miesto/.
 
V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
  • miesto Čajánková Nikola /č.14/               SŠ GOS Frýdek Místek     
  • miesto Vachová Michaela /č.10/               SOŠ HSO Nové Zámky
  • miesto   Papšová Kristína /č.20/                SOŠOS Prievidza
                    
Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady a prebehlo hlasovanie verejnosti - cena sympatie k prvej súťažnej téme.
 
Víťazom verejného hlasovania sa stala  NehézováAlena /č.21/, SOŠOS Zlaté Moravce.
 
Hodnotiaca komisia vyhlásila najlepšie nápady v jednotlivých témach:
V prvej téme „Životné jubileum“  zvíťazila  Vachová Michaela /č.10/ zo SOŠ HSO Nové Zámky
v druhej téme „2.apríl – Medzinárodný deň detskej knihy“ zvíťazila KahánkováAnna /č.13/ zo SŠ GOS Frýdek Místek
v tretej téme „Slovensko očami mladého človeka“ zvíťazila  Ugroczkyová Gabriela /č.4/ zo SOŠOS S.Jurkoviča Bratislava.
 
Témy súťaže:
Centrálnym heslom súťaže bolo: Tvoríme pre radosť iných
  • 1.      téma – zhotoviť darčekový kôš  na tému „Životné jubileum
  • 2.      téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „2.apríl – Medzinárodný deň detskej knihy„

  • 3.      téma – zhotoviť darčekové balenie pre zahraničného hosťa na tému „Slovensko očami mladého človeka“.

 

 
Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov. Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť,  tvorba dekorácie, výber obalového materiálu,  zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.
 
 
Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov –  podnikateľov, s ktorými naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov spolupracuje:
Ing. Anton Zsíros, správca budov
HUMANIC, s.r.o., obuv a doplnkový tovar
DM Drogerie markt, predaj drogériového tovaru a kozmetiky
C&A, móda pre každú príležitosť
NEW YORKER, značková móda pre mladých
GUMEX SK, spol. s r.o.
 
 
Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.
                                                                                        
                                                                                      
                                                 
 
                                                     Ing.Šoltésová Iveta, Vajgelová Katarína, Štolfová Lýdia
                                                                                       organizačný výbor