Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

11.10.2018 - Rekonštrukcia cesty Rohožník – Malacky ide podľa plánu

 Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, zhotoviteľa rekonštrukcie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a starostov okolitých obcí sa počas dnešného dopoludnia zúčastnili kontrolného dňa projektu „Modernizácia cesty Rohožník-Malacky“. Jeho cieľom je vybudovanie kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej cesty pre potreby regionálnej dopravy a prispieť k plynulej a bezpečnej doprave. Aktuálne je cesta vyfrézovaná, prebiehajú výkopové práce a návoz podložia.

 

„To načo sa čakalo viac ako sedem rokov je realita. Práce bežia v prvom prúde, rekonštrukcia cesty III. triedy Malacky – Rohožník sa začala. Úplne základná informácia je, že približná doba trvania rekonštrukcie bude trinásť mesiacov. Nejde len o rekonštrukcie v zmysle pokládky nového krytu. Dochádzka k zmene trasy cesty, niektoré takzvané „zákruty smrti“ sa vyrovnávajú, zmenšujú sa uhly a cesta sa bude z pôvodných šiestich metrov šírky rozširovať na 9,5 metra a táto cesta bude mať metrovú vyznačenú krajnicu po ľavej a pravej strane,“ povedal priamo na stavenisku Juraj Droba, predseda BSK.

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty, jej rozšírenie zo 6m na 9,5m (čím sa zobojsmerní pre nákladnú dopravu) a prekategorizovanie na cestu II.triedy. Nová cesta bude mať cemento-betónový kryt, čím sa stane vôbec prvou cestou tejto triedy na Slovensku. Práce by mali byť ukončené do 13 mesiacov. Obchádzková trasa do Malaciek vedie cez obce Kuchyňa a Pernek. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania je spoločnosť Alpine Slovakia s. r. o..

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritná os č. 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Stáť bude 8 435 858 eur, z ktorých prevažná časť je z eurofondov. Spolufinancovanie župy je vo výške 320 000 EUR (povinné spolufinancovanie 5%) a 2 026 000 EUR vyvolané investície ako napr. preložky sietí, vysokotlakového plynovodu, úpravy zjazdov. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3 204 943,42 EUR, Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu predstavuje 2 884 449,08 EUR.