Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

12.9.2018 - Fiktívne a predražené služby Microsoft Slovakia

 Bratislavská župa, ktorá po voľbách začala preverovať viaceré zmluvy, odhalila nejasnosti v prípade „Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support“ z 13.11.2014. Zákazku bez súťaže priamym zadaním na tri roky získal Microsoft Slovakia, lebo vyhlásil, že služby Premier Support vie poskytnúť len on ako jediný dodávateľ. Ako však vyplynulo, kontrakt bol nielen predražený, ale okolnosti jeho uzatvorenia a plnenia nesú znaky možného porušenia zákona.

 

„Do roku 2013 platil Bratislavský samosprávny kraj paušálne za služby Premier Support Microsoft Slovakia cca 85 tisíc eur ročne. Nová zmluva v roku 2014 počítala s paušálom 60 tisíc eur ročne, ale umožňovala celkovo za 3 roky minúť viac ako milión eur. Na základe účelového dodatku sa reálne milión vyčerpal za 1,5 roka. Úrad bratislavskej župy službu Premier Support od Microsoft Slovakia nepotreboval v takom rozsahu. Faktúry boli s najväčšou pravdepodobnosťou fiktívne a predražené. Keď sme analyzovali konkrétne faktúry zistili sme, že predchádzajúce vedenie platilo aj za služby, ktoré sa netýkali Premier Support. Išlo o činnosti, ktoré mohlo dodať množstvo IT firiem a malo sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní formou súťaže a nie zadávať ich priamo Microsoft Slovakia. Od februára 2018 žiadame Microsoft Slovakia o poskytnutie súčinnosti a následne aj poskytnutie všetkých potrebných informácií a dokumentov,“ spresnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Všetky požiadavky na Microsoft Slovakia zhrnul v júni 2018 Bratislavský samosprávny kraj do listu, na ktorý doteraz nedostal odpoveď.
Pochybnosti bratislavskej župy boli zhrnuté do nasledovných bodov:

1. Podpísanie dodatku bolo účelové - časovo, kumulatívnou sumou i termínom splatnosti faktúr
2. Absolútne premrštená hodinová sadzba, nezodpovedajúca nárokom na vykonávanú prácu
3. Objednávanie, vykazované plnenie i fakturácia boli organizované spoločne pracovníkmi Bratislavského samosprávneho kraja a dodávateľa
4. Vykazované hodiny sú absolútne premrštené, skutočná práca v daných termínoch je pre krátkosť času nereálna
5. Expertné zabezpečenie zo strany Microsoft Slovakia je nereálne – počty ľudí a ich nasadenie, navyše pri súhre údajne 3 dodávateľov pri tak špecifických
    projektoch u 1 klienta je nemožné
6. Podpisovanie protokolov, žiadaniek, objednávok a rovnako faktúr bolo na Bratislavskom samosprávnom kraji robené v časovom strese, organizované
    vedúcimi pracovníkmi a absolútne nie v súlade s bežnou praxou časového obehu a podpisovania iných žiadaniek, objednávok a faktúr
7. Preberacie protokoly na našli len na niektoré transakcie, neexistujú ani u dodávateľa, navyše mnohých existujúcich chýba dátum
8. Platby prebehli v absolútne nepochopiteľných a aj spravidla nerealizovateľných termínoch 7 dní

„Napadlo nám, že mohlo ísť o niekoho osobný prospech. Bolo však pre nás nepredstaviteľné, aby sa nadnárodný gigant ako Microsoft mohol na takom niečom podieľať. Jednu z mála informácií, ktoré nám Microsoft Slovakia poskytol bola skutočnosť, že si na práce spojené s touto zmluvou najal viacerých subdodávateľoch. Medzi jeho subdodávateľmi boli aj spoločnosti Rodonit s.r.o., Solitius s.r.o. a SmartGlobe s.r.o. Neposkytol nám žiadne certifikáty ani nič, čo by potvrdzovalo úroveň kvalifikácie týchto spoločností na technológie Microsoft. Vyhlásil o nich, že ich angažovali „v súlade s vtedajšími štandardmi a postupmi spoločnosti“.Verejne sa Microsoftu ako renomovanej nadnárodnej korporácie pýtam, podľa akých štandardov vybrali týchto subdodávateľov?,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Podľa Microsoft Slovakia majú podpísané protokoly, v zmysle ktorých títo subdodávatelia poskytovali služby k spokojnosti Bratislavskému samosprávnemu kraju. V oficiálnej evidencii Bratislavského samosprávneho kraja sa žiadne takéto protokoly nenachádzajú a Microsoft Slovakia nám ich doteraz neposkytol.
„Nemôžeme a nechceme čakať, preto informujeme verejnosť o zistených podozreniach a postupoch, ktoré sme zvolili. Žiadame od Microsoftu Slovakia peniaze naspäť, za všetko, čo nebudú vedieť vydokladovať. Správame sa tak, ako som sľúbil pred voľbami – nulová tolerancia korupcie. Vysielame týmto jasný signál dodávateľom, zamestnancom a Slovensku, že takéto obchodné praktiky nebudeme tolerovať,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Bratislavský samosprávny kraj preto podáva podnet na generálnu prokuratúru, aby v danej veci začala konať a preverila naše podozrenie z viacnásobného porušenia zákona, respektíve možnej trestnej činnosti.

Súvisiace dokumenty


 
  • DokumentPDF (PDF, veľkosť: 1,5 MB)