Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

15. „Dolnorakúske Dni otvorených Ateliérov“ / 15. „NÖ Tage der offenen Ateliers“

 14. - 15. Október 2017 pohlaď cez hranice k slovenským susedom! / Am 14. & 15. Oktober: Ein Blick über die Grenze zu den slowakischen Nachbarn!

 
Už po 15. krát sa v Dolnom Rakúsku sústredí v rámci „Dní otvorených ateliérov“ pozornosť nie len odbornej ale aj širokej verejnosti na výtvarné umenie, umelecké remeslá a dizajn. Aj ďalšie kreatívne žánre ako napr. výroba šperkov, fotografie, kováčstvo a filmárstvo vystupujú pred oponu a ich protagonisti sa prezentujú záujemcom o kultúru a umenie. Viac než 1.100 výtvarných umelcov a umeleckých remeselníkov otvoria brány a dvere svojich ateliérov, galérií a dielni cez víkend 14. - 15. Októbra 2017.
Spoločne za slovenskou kultúrou a umením — pohlaď cez hranice!
V programe sa po prvýkrát uvádza exkurzia k slovenským umelcom, ktorá sa bude konať v sobotu, 21. Októbra 2017. Navštívia sa dve mesta v bratislavskom samosprávnom kraji, Stupava a Modra, kde navštívime ateliéry, ako Pavol Šima Juríčk – maľba, plastika, Barbora Kočišová – výroba šperkov a Marián a Tomáš Polonský (otec a syn) – skulptúry a maľba.

Pre bližšie informácie k exkurzí kontaktujte:
Mag. Katka Krejcova, katka.krejcova@kulturvernetzung.at,
+43 (0) 676 672 1500.

Úspešná histórie „Dolnorakúskych dní otvorených ateliérov“
Projekt „Dolnorakúskych dní otvorených ateliérov“, ktorý iniciovala organizácia Dolnorakúska Kulturvernetzung a ktorá organizuje v spolupráci s oddelením Kultúry a umenia Úradu dolnorakúskej krajinskej vlády sa koná už po 15. krát a zaznamenáva veľký úspech: Od jeho vzniku v roku 2003 sa počet účastníkov s umelcami strojnásobil. V predchádzajúcom roku bolo napočítaných 72.000 návštev. „Dni otvorených ateliérov patria k najdôležitejším projektom sprostredkovania a podpory kultúry a umenia v Dolnom Rakúsku a sú veľmi významným impulzom pre dolnorakúske kultúrne dianie“, zdôraznila Predsedníčka Dolného Rakúska Johanna Mikl-Leitner.

„Dni otvorených ateliérov“ sa konajú aj v susedných regiónoch a krajinách:

Prehlaď termínov:

Rakúsko:
Dolné Rakúsko: 14. & 15. Okt. 2017 │ Horné Rakúsko: 21. & 22. Okt. 2017

Slovensko:
Bratislavský samosprávny kraj: 21. Okt. 2017

Česká republika:
Juhomoravský kraj: 30. Okt. – 01. Okt. │ Vysočina: 07. – 08. Okt. │ Juhočeský kraj: 14. – 15. Okt. 2017

Zum 15. Mal richtet sich in Niederösterreich im Rahmen der „NÖ Tage der offenen Ateliers“ der Fokus auf bildende Kunst, Kunsthandwerk und Design. Auch weitere kreativen Genres wie etwa Schmuckdesign, Fotografie, Schmiedekunst und Film treten vor den Vorhang und ihre Protagonisten präsentieren ihr Können dem kunst- und kulturinteressierten Publikum. Mehr als 1.100 bildende Künstler*innen und Kunsthand­werker*innen öffnen am 14. und 15. Ok­tober 2017 die Tore und Türen ihrer Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten.
Gemeinsam zur slowakischen Kunst und Kultur — ein Blick über die Grenze!
Auf dem Programm steht erstmalig eine geführte Ateliertour in der Slowakei am Samstag, 21. Oktober. Die Tour führt in zwei Vororte der slowakischen Hauptstadt Bratislava, Stupava und Modrá, wo Ateliers besucht werden. U. a. Pavol Šima Juríček – Malerei, Plastik und Grafik Barbora Kočišová – Schmuck sowie Marián und Tomáš Polonski (Vater und Sohn) – Skulptur und Gemälde. Wir freuen uns auf diese spannende Entdeckungsreise.
Weitere Informationen zur Exkursion:
+43676 672 1500. 
Erfolgsgeschichte „NÖ Tage der offenen Ateliers“
Das von der Kulturvernetzung NÖ initiierte Projekt „NÖ Tage der offenen Ateliers“, das in Kooperation mit der Abteilung Kunst und Kultur im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung organisiert wird, findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt und schreibt seine Erfolgsgeschichte fort: Die Zahl der teilnehmenden Kunstschaffenden hat sich seit Projektbeginn im Jahr 2003 verdreifacht. Im Vorjahr wurden 72.000 Besuche gezählt. „Die NÖ Tage der offenen Ateliers gehören damit zu den wichtigsten Kunstvermittlungsprojekten im Land.“, betonte die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 
Die „Tage der offenen Ateliers“ finden auch in den benachbarten Regionen und Ländern statt:

Terminübersicht:

Slowakei: Selbstverwaltungskreis Bratislava, Slowakei: 21. Okt. 2017

Österreich: Niederösterreich: 14. & 15. Oktober 2017 │ Oberösterreich: 21. & 22. Oktober 2017

Tschechien:
Südmähren: 30. Sept. – 01. Okt. 2017 │ Vysočina: 07. – 08. Okt. 2017 │ Südböhmen: 14. – 15. Okt. 2017