Blindfriendly Pondelok 11. 11. 2019 | Meniny má Martin Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

16.3.2018 - Župa spolupracuje s Fakultou architektúry STU

 Bratislavský samosprávny kraj už druhý semester úspešne spolupracuje so študentami Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Cieľom aktivity je prepojiť študentov vysokých škôl s potrebami praxe a regiónu ako aj inšpirovať obce k investovaniu do infraštruktúry s vyššou pridanou hodnotou. Zámerom je do spolupráce zapojiť aj šikovných študentov vybraných stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja pre lepšie prepojenie stredných škôl s univerzami v bratislavskej župe. Táto iniciatíva a spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcom polroku.

 

„Vítam túto spoluprácu a prepojenie našich stredných škôl s vysokými školami. Študenti vytvorili zaujímavé modely a návrhy. Je to aj taká inšpirácia možno pre našich poslancov. Môžu tak zistiť aké rôzne infraštruktúrne prvky by mohli realizovať vo svojich obciach,“ povedal k spolupráci Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.


Študenti Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity na dnešnom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK prezentovali vo foyer úradu modely a návrhy inovatívnej oddychovo-rekreačnej infraštruktúry zameranej na prepojenie obce s prírodou a riekou. Išlo o desať návrhov od desiatich študentov pre obce Záhoria Suchohrad, Kuchyňa, Gajary, Malé Leváre a Rohožník, avšak sú využiteľné aj v iných obciach v regióne. Medzi návrhmi sú napríklad modely rozhľadní, cykloodpočívadiel, informačných tabúľ náučných chodníkov či kultúrno-spoločenských priestorov. Tieto návrhy boli vypracované v rámci pilotnej spolupráce medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Fakultou architektúry STU a obcami.

Cieľom tejto aktivity je podporiť prepojenie vyučovacieho procesu na univerzite s reálnymi potrebami praxe a rozvojom územia Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj vytvoriť katalóg doplnkovej infraštruktúry vo verejne dostupných priestoroch ako sú námestia, ulice, parky, verejné budovy, príroda v okolí obce pre niektoré tematické oblasti. Chceli by sme týmto spôsobom inšpirovať lokálnych aktérov aj napr. pri predkladaní žiadostí v rámci dotačných schém BSK, a preto sa zameriavame skôr na finančne menej náročné projekty.
Spolupráca bude pokračovať aj v letnom semestri 2018 a to pripravovanými návrhmi pre obce Malokarpatska Budmerice a Modru.