Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[16. 5. 2018 15:53:00]

16.5.2018 - Tri školy dostanú špičkové vybavenie v zmodernizovaných priestoroch

 Bratislavský župan, riaditelia škôl a zástupcovia zamestnávateľských zväzov a komôr dnes slávnostne poklepali základné kamene troch centier odborného vzdelávania a prípravy. Tri župné školy tak vďaka eurofondom dostanú do dvoch rokov špičkové vybavenie a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Dovedna si tak tri školy prerozdelia viac ako 9 miliónov eur.

 

„Najvyššou devízou nášho regiónu je kvalifikované a vzdelané obyvateľstvo. Túto hodnotu si uvedomujeme aj na Bratislavskom samosprávnom kraji, a preto je jedným z hlavných cieľov Programového vyhlásenia župy podpora a rozvoj celoživotného vzdelávania, zvyšovanie kvality absolventov škôl a ich uplatnenie sa na trhu práce. Bratislavský samosprávny kraj aktívne pracuje na skvalitňovaní odborného vzdelávania na stredných školách, pričom sa zameriava na podporu duálneho vzdelávania, vytváranie partnerstiev medzi školami a zamestnávateľmi a v neposlednom rade aj na samotnú modernizáciu škôl a ich vybavenie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.


Vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu 2014 – 2020 (IROP 2014 – 2020) sa Bratislavský samosprávny kraj stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým sa zabezpečí modernizácia školskej infraštruktúry vrátane materiálno – technického vybavenia za účelom zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.


„Centrá odborného vzdelávania a prípravy vytvoria pre odborné vzdelávanie lepšie technické aj priestorové podmienky, ktoré dovolia väčšiemu počtu žiakov absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom. Práve preto sme pri príprave podkladov a dokumentov veľmi intenzívne spolupracovali, a aj naďalej budeme, so samotnými zamestnávateľmi,“ zhrnula riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.


Dnes boli v areáli Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji poklepané základné kamene prvých troch vznikajúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy. Jedno z nich bude aj priamo pre žiakov Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorej vznikne na pracovisku v Zálesí Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kynológia, chov koní a jazdectvo. Na slávnostnom poklepávaní sa o catering a spokojnosť hostí postarali žiaci Strednej odbornej školy z Farského 9 v Bratislave, kde sa takisto o pár dní začne budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie a hotelových služieb na pracovisku v Bratislavskej Dúbravke. Tretím základným kameňom, ktorý bol dnes slávnostne poklepaný, bol základný kameň Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti informačných technológií, ktorý vznikne na Strednej odbornej škole na Hliníckej 1 v Bratislave.
Vo fáze príprav je aj vznik ďalších dvoch projektov Centier odborného vzdelávania a prípravy z eurofondov, a to na SOŠ Polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave a COVP pre oblasť stavebníctva na SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava.


Bratislavská župa má v školskom roku 2017/18 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy.