Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[17. 9. 2018 15:35:00]

17.9.2018 - Stupava bude mať malé regionálne múzeum

 Bratislavský samosprávny kraj realizoval v júli 2018 sanáciu vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré má vo svojej správe, v celkových nákladoch 24 061,14 €. Dôvodom bol nevyhovujúci stav nehnuteľnosti, zapríčinený navlhnutím stien objektov, tak základov ako aj muriva. Po dôslednom vyschnutí objektov, ktoré má trvať približne jeden rok, je zámerom župy urobiť z neho malé regionálne múzeum s expozíciou keramiky mapujúce tradíciu keramiky v Bratislavskom kraji.

 

„Technologický postup vysychania muriva stanovil projektant v projektovej dokumentácii na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu. Ten nepovolil žiadny chemický ani elektrický zásah do schnutia muriva z dôvodu zachovania jeho prirodzeného spôsobu vysychania,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.


Múzeum Ferdiša Kostku bude mapovať tradíciu keramiky v Bratislavskom kraji, zdôrazňovať a šíriť odkaz národného umelca, slovenského keramikára-džbánkara a figurálneho keramikára Ferdiša Kostku. Ten vo svojej tvorbe spájal stupavský folklór, habánsku keramiku a moderné figurálne motívy. Jeho majolikové plastiky zrkadlia danú epochu a reálny život pospolitého ľudu.


Otvorené bude pre verejnosť a plánované sú aj programy pre rodiny s deťmi, tvorivé dielne a workshopy, pri ktorých sa zoznámia s keramikou, keramickým remeslom prostredníctvom vlastného zážitku. Fungovať bude ako pobočka Malokarpatského múzea v Pezinku, ako jeho detašované pracovisko v regióne Záhorie. Bude ho zastrešovať odborne, organizačne, všetko v úzkej spolupráci s mestom Stupava.
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave tvoria dva objekty - trojpriestorový dom, v ktorom sa narodil, žil a pracoval Ferdiš Kostka a z budovy nazývanej "brenhaus", v ktorej prezentovali obchod i dielňu habánskeho hrnčiarskeho majstra.