Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

21.5.2018 - Synagóga v Senci do dvoch rokov kultúrnym centrom regiónu

 Senčania, ako aj obyvatelia celého Bratislavského kraja, budú mať nové multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. To vznikne z národnej kultúrnej pamiatky Synagógy ortodoxných v Senci po jej komplexnej rekonštrukcii, ktorej súčasťou je aj výstavba Infopavilónu. Celkové náklady rekonštrukcie a novostavby sú 1 584 091,92 € s DPH a finančné zdroje sú zabezpečené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

„Som hrdý na to, že BSK spolu s mestom Senec spustil rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky, pretože 65 rokov s budovou nikto nepohol. Objekt chátral a pre zlý stavebnotechnický stav bol uzatvorený. Po rokoch sa sem rekonštrukciou opäť vráti život. Ideme vytvoriť multikultúrne centrum, ktoré bude miestom pre dialóg medzi rôznymi konfesiami, pre rôzne výstavy, koncerty, prednášky v spolupráci s mestom Senec, kultúrnymi inštitúciami či s mládežníckymi centrami,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba spolu s primátorom mesta Senec Karolom Kválom, zástupcom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Marošom Borským, rabínom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Michailom Borisovičom Kapustinom a hovorcom Konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom spoločne symbolickým poklepaním spustili rekonštrukciu Synagógy v Senci. Národná kultúrna pamiatka Synagóga ortodoxných v Senci stojí od roku 1904 na mieste staršej synagógy, ktorú postavili už v roku 1825. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1948 a po vojne prešla do rúk štátu. Od roku 1953 bola v Synagóge sýpka, neskôr sklad chemikálií a vianočných stromčekov.

Rekonštrukcia objektu Synagógy sa týka vonkajších aj vnútorných priestorov, jej súčasťou je aj výstavba Infopavilónu, ako zázemia pre samotnú Synagógu. Je riešená ako bezbariérová, pomocou nástupnej rampy pred hlavným vchodom a tiež výťahom a spojovacou chodbou medzi objektom Synagógy a Infopavilónu. Rekonštrukcia objektu a zásahy do objektu sú kontrolované podmienkami Krajského pamiatkového úradu so zachovaním všetkých konštrukcií, ktoré sú ešte staticky vyhovujúce. Pri archeologickom výskume, ktorý bol vykonaný pred samotnou rekonštrukciou boli objavené pozostatky starých rituálnych kúpeľov – mikvé a fragmenty zo zostatkov a tie budú umiestnené v časti záhrady.

„Synagóga by mala nadviazať na multietnickú a tolerantnú historickú stopu mesta Senec a stať sa miestom kultúry, dialógu, občianskych hodnôt a progresívneho rozvoja metropolitnej kultúry a spoločnosti. Bratislavský samosprávny kraj sem plánuje umiestniť dlhodobú expozíciu dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu a spolupracovať na nej so špičkovými fondovými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom prilákať do Senca nielen obyvateľov Bratislavského kraja, ale i návštevníkov z celého Slovenska a bezprostredného prihraničia,“ doplnila Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK.

Ambíciou je vytvoriť v priestoroch synagógy multifunkčnú kultúrnu sálu pre koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie, workshopy, festivaly a to na celoročnej báze. Slúžiť bude miestnej komunite mesta Senec, ako i celému regiónu.