Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[21. 9. 2018 14:07:00]

21.9.2018 - Dotácie sú zjednodušené

 Župní poslanci na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja schválili Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. To zjednodušuje proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci všetkých dotačných schém.

 

„Príprava dokumentu začala v apríli 2018 a ide o výsledok spoločného úsilia pracovnej skupiny, vytvorenej pre účely tvorby nového všeobecne záväzného nariadenia. V pracovnej skupine boli zastúpené príslušné odbory úradu BSK, poslanci BSK a zástupcovia verejnosti a do predloženého znenia boli zapracované obsahové aj formálne pripomienky všetkých zúčastnených strán. Na dotácie idú 3% daňových príjmov minulého roku. Tento rok je to takmer 3 milióny eur,” priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom zasadnutí schválili nové VZN BSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. To pripravovala od apríla pracovná skupina tvorená zamestnancami BSK, zástupcami verejnosti aj samotných poslancov. Do schváleného materiálu sa tak dostali pripomienky ako poslancov, tak aj skúsenosti žiadateľov. Nové nariadenie upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií oprávneným žiadateľom z rozpočtu župy a zároveň zjednodušuje proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci všetkých dotačných schém. S cieľom podpory verejného života a rozvoja regiónu vytvoril Bratislavský samosprávny kraj popri Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme a individuálnych dotáciách nové dotačné schémy a to participatívny rozpočet, územné dotácie a zdravotná starostlivosť.

Percentuálne podiely a maximálna výška dotácie pre jednotlivé dotačné schémy sú nasledovné:

INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 15% 5 000 €
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 10% 5 000 €
ÚZEMNÉ DOTÁCIE 15% 8 000 €
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 1% 5 000 €
KULTÚRA 22% 8 000 €
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a ROZVOJ VIDIEKA 13% 12 000 €
ŠPORT A MLÁDEŽ 17% 8 000 €
TURIZMUS 7% 8 000
100%
Maximálna výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť hranicu 20 000 eur.