Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[22. 8. 2018 18:26:00]

22.8.2018 - Posilnenie udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja vytvára víťazov

 Účastníci projektu Transdanube.Pearls z deviatich dunajských krajín prediskutovali na strednodobej konferencii potenciál dunajského regiónu a jeho príležitosti na posilnenie trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu.

 

(Ulm, 24. júla 2018) – Strednodobú konferenciu projektu EÚ Transdanube.Pearls v meste Neu-Ulm v Nemecku navštívilo 11. júla 2018 vyše 100 zástupcov z odvetvia cestovného ruchu a mobility. Cieľom bolo predstaviť budúce služby cestovného ruchu a mobility a výhody vyplývajúce zo spolupráce a nadnárodných sietí. Udalosť usporiadala kancelária Danube Office Ulm/Neu-Ulm v spolupráci s bádensko-württemberským ministerstvom dopravy. Konferencia sa uskutočnila v rámci medzinárodného dunajského festivalu Inernational Danube Festival, ktorý sa každé dva roky koná v mestách Ulm/Neu-Ulm.


Dr. Roger Sonderegger, vyučujúci na Univerzite v Luzerne (Švajčiarsko), na začiatku konferencie zdôraznil: „Mobilita bez áut vytvára iba víťazov: klímu, ľudí a domáce hospodárstvo.“ Trvalo udržateľná mobilita je hlavnou témou projektu Transdanube.Pearls, ktorého cieľom je rozvoj siete destinácií (tzv. „Perál“), ktoré sa zaviazali k trvalo udržateľnej mobilite v cestovnom ruchu. Takáto sieť umožní návštevníkom jednoduché cestovanie či už do destinácie, v rámci destinácie alebo medzi jednotlivými destináciami pozdĺž Dunaja vlakom, autobusom, bicyklom alebo ekologickou loďou. Cieľom projektu je obmedzenie používania osobných automobilov a posilnenie trvalo udržateľného cestovného ruchu v dunajskom regióne, ktorý budú môcť priamo využívať aj jeho obyvatelia.


Prvá časť konferencie sa venovala inovatívnym riešeniam a úspešným príkladom ponúk budúcej mobility a cestovného ruchu, akými sú napríklad stanice mobility v Offenburgu (Nemecko). Tieto stanice na jednom mieste sústreďujú viaceré zo služieb mobility (napr. prenájom bicyklov, spoločnú prepravu automobilmi (car sharing) a zastávky verejnej dopravy), čo cestujúcim umožňuje pohodlný prechod medzi rôznymi spôsobmi dopravy. Predstavenie turistického centra mobility v Kärntene (Rakúsko) okrem toho poukázalo na osvedčené postupy rozvoja a ponuky atraktívnych trvalo udržateľných služieb mobility turistom, ktorí necestujú autom. Regionálni a medzinárodní partneri na tzv. „trhovisku“ predstavili dodatočné nové informačné služby, služby mobility a flexibilné systémy dopravy „poslednej míle“. Druhá časť konferencie sa venovala dôležitosti a výhodám nadnárodných sietí a prezentácii existujúcich úspešných sietí, akými sú napríklad „Alpské perly“ (Alpine Pearls) a DANUBEPARKS – Sieť chránených území na Dunaji (DANUBEPARKS – The Danube River Network of Protected Areas). Nasledovala panelová diskusia medzinárodných tvorcov politík z Nemecka, Rakúska a Srbska, akými sú napríklad primátor mesta Ulm (Gunter Czisch), vedúci oddelenia „trvalo udržateľnej mobility“ na ministerstve dopravy v Bádensku-Württembersku (Christoph Erdmenger), asistentka srbského ministra pre životné prostredie (Biljana Filipovic) spolu s odborníkmi z odvetvia cestovného ruchu a mobility. Diskusia opätovne zdôraznila potrebu jednotnej akcie s cieľom posilnenia trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu pozdĺž dunajského regiónu.
Po skončení udalosti sa v rámci prvého kroku realizácie nadnárodnej siete Danube.Pearls 40 partnerov a zástupcov organizácií cestovného ruchu pozdĺž Dunaja zúčastnilo dvojdňového seminára venovaného trvalo udržateľnej mobilite v cestovnom ruchu.


O projekte Transdanube.Pearls


Projekt EÚ odštartoval na začiatku roka 2017 a bude trvať 2,5 roka, pričom je spolufinancovaný nadnárodným programom Interreg - Danube Transnational Programme s celkovým rozpočtom 2,9 milióna eur. Projekt vedie rakúska environmentálna agentúra Environment Agency Austria. Projektu sa zúčastňuje dohromady 15 organizácií z 9 európskych krajín a 24 strategických partnerov, ktorí sa zaviazali ku konceptu udržateľnej mobility v cestovnom ruchu. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja.

101aaabbb.JPG

Danube Office Ulm/Neu-Ulm http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
Tel.: +49 731 880306 18
E-mail: a.omercevic@donaubuero.de

Obrázok 1: Panelová diskusia strednodobej konferencie projektu v Neu-Ulm © Transdanube.Pearls
Obrázok 2: Medzinárodný dunajský festival (International Danube Festival) v Ulm/Neu-Ulm 2018 © Transdanube.Pearls