Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[25. 4. 2018 17:24:00]

25.4.2018 - BSK: Rekonštrukcia “Bábkača” sa začala aj s ochranou subdodávateľov

 Bratislavský župan Juraj Droba dnes spolu s riaditeľom Bratislavského bábkového divadla Jánom Brtišom odovzdali budovu Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici na rekonštrukciu. Tá by mala trvať približne dva roky a financovaná bude z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Župa poskytla garanciu aj subdodávateľom, ktorým v prípade nezaplatenia faktúry zo strany hlavného dodávateľa, túto zaplatí priamo župa.

 

“Dnes sme poklepali základný kameň rekonštrukcie tradičného bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. Osobne mi na tom veľmi záleží a teším sa na spoluprácu s našim hlavným dodávateľom tak, aby všetky práce boli ukončené v sľúbenom termíne 24 mesiacov. Bábkari boli nútení fungovať v provizórnych priestoroch posledných šesť rokov. Bábkové herectvo v Bratislave má takú silnú tradíciu, že bábkové divadlo si zaslúži svoju vlastnú scénu. Takže som veľmi rád, že po mnohých prieťahoch a dlhých rokoch konečne Bratislavský samosprávy kraj začína divadlo rekonštruovať a teším sa na znovuotvorenie bábkového divadla,” povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavské bábkové divadlo, ktoré v súčasnosti hrá v náhradných priestoroch v Dome odborov a v priestore súčasnej kultúry A4, čaká rozsiahla rekonštrukcia domovskej scény. V dvorovej časti budú zbúrané všetky existujúce budovy a namiesto nich budú postavené nové dvojpodlažné. Ide teda o komplexné exteriérové a interiérové práce. Budú tam šatne, sklady a obslužné priestory. V rámci hlavnej časti divadla zostanú len holé múry, urobia sa nové základy pod javiskom, dodané bude nové vybavenie, či už nábytok, akustický obklad a celá javisková technika. Historické uličné krídlo prejde menšou rekonštrukciou, kde sa vymenia okná a dvere. Menia sa tak, že sa zachová pôvodný materiál aj pôvodný tvar. Ide o obnovu fasády, kde musia zostať z historického hľadiska zachované všetky ozdobné prvky.

“Myslím si, že divadlo si tú novú budovu zaslúži. Aby sem deti chodili nielen preto, že dostanú kvalitné predstavenia, ale že im to niečo dá aj pri výchove a nebudú musieť pozerať televíziu a krváky, ktoré tam v podstate premietajú. Verím, že tu budeme môcť robiť aj iné aktivity, nielen predstavenia na javisku, ale aj rôzne iné ako dramatizované čítania, ktoré naše umelecké vedenie už vymýšľa a pripravuje. A to aj vďaka tomu, že sa tu vytvoria ďalšie priestory, ktoré sme tu doteraz nemali. Deti sem budú chodiť nielen na predstavenia, ale prídu sem možno stráviť pol dňa, či už s rodičmi alebo bez rodičov a bude to priestor, ktorý si, dúfam, osvoja, a do ktorého sa s radosťou budú vracať a keď budú starší a budú mať vlastné deti, tak budú nostalgicky spomínať nato, že ako tu krásne prežili detstvo,” ozrejmil Ján Brtiš, riaditeľ Bratislavského bábkového divadla.

Na základe verejného obstarávania na „Rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla“, s predpokladanou hodnotou zákazky 3.126.556,78 EUR s DPH, úspešný uchádzač, firma EURO-BUILDING, a. s Bratislava predložil ponuku 2.560.861,07 EUR s DPH. V zmluve sa zhotoviteľ zaviazal, že rekonštrukciu uskutoční do 24 mesiacov. Súčasťou zmluvy je aj zmluvná podmienka, ktorou bratislavská župa chráni menších subdodávateľov pred nevyplatením faktúr. Teda ak zhotoviteľ nezaplatí svojim subdodávateľom, župa túto sumu uhradí priamo subdodávateľovi a o túto sumu poníži zhotoviteľovi faktúru.