Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

3.12.2018 - Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia

Jednou z priorít Bratislavskej župy naďalej ostáva riešenie otázky násilia páchaného na ženách. Odbor sociálnych vecí BSK zverejnil nový Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2018-2020. Bratislavsky samosprávny kraj, tým pokračuje vo svojom dlhodobom nastavení v riešení problematiky v regióne. Regionálny akčný plán je výsledkom a nástrojom práce pracovnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia relevantných subjektov štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora v regióne.

 

Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách je príspevkom do celospoločenskej diskusie v téme a chcel by byť  prínosom do celonárodnej kampane s možnosťou  inšpirovať aj ostatné samosprávne kraje.  Hlavným  cieľom je dodržiavanie ľudských práv žien v Bratislavskom regióne prostredníctvom realizácie opatrení a úloh v 5 realizačných oblastiach:
1. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách,
2. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania odbornej verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách,
3. rozvoj siete subjektov a inštitúcií poskytujúcich odborné poradenstvo ženám, na ktorých je páchané násilie,
4. rozvoj siete subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti krízovej intervencie pre ženy, na ktorých je páchané násilie,
5. vytvorenie podmienok pre reintegráciu žien, na ktorých bolo páchané násilie.