Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

3.5.2018 - Centrum pre rodiny v kríze

 Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí ... to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické. Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je - Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

 

 

Centrum pre rodiny v kríze ponúka poradenské služby rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, kde rodič alebo dieťa nastupujú, sú alebo boli vo výkone trestu odňatia slobody, v reedukačnom zariadení, resp. boli podmienečne odsúdení.


Rodinám poskytujeme:
• sociálne poradenstvo terénnou alebo ambulantnou formou – poradenstvo priamo v rodine, individuálne stretnutia alebo stretnutia s celou rodinou zamerané na zvládnutie náročnej životnej situácie
 vypracovanie životného programu klienta počas prvých troch mesiacov po prepustení z výkonu trestu
• špecializované programy vo forme tréningov – tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností, riešenia konfliktov, tréning asertívneho správania sa, motivačné programy zamerané na zmenu životných postojov
• iné – v prípade záujmu Vám vieme ponúknuť alebo odporučiť aj iné odborné služby (poradenstvo psychológa, právnika...)


Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Jana Matulová,
koordinátorka Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mail: centrumprerodiny@region-bsk.sk
Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov. Viac informácií na www.assp.sk.


Kontakt:
Mgr. Miroslava Albertová
Odborný poradca
mobil: 0918 366 084 
 E-mail: miroslava.albertova@assp.sk lASSP 2 logo.jpg  

Centrum pre rodiny v kríze vykonáva aktivity pre klientov bezplatne.


 

Súvisiace dokumenty