Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

3.5.2018 - Centrum pre rodiny v kríze

 Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí ... to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické. Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je - Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

 

 

Centrum pre rodiny v kríze ponúka poradenské služby pre rodiny s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, ktoré majú problémy vyplývajúce z diagnóz ADHD a ADD a deťmi s poruchami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny, ako aj pre deti s poruchami správania.


Poradenské služby sú bezplatné.


Rodinám ponúkame tieto služby (možnosť výberu, o ktoré má rodina záujem):
• individuálne poradenstvo - individuálne konzultácie s rodičom, spoločné sedenia s rodičmi a dieťaťom zamerané hlavne na výchovné otázky, zlepšenie vzťahov rodič - dieťa a zvládanie problémov plynúcich z diagnózy dieťaťa
• podporné detské skupiny - zamerané na spoznanie správania detí, podporu ich sebavedomia a sebaovládanie, práca s deťmi na ich schopnosti riešiť konflikty, vytvárať si kvalitné vzťahy s rovesníkmi, atď.
• podporné rodičovské skupiny - otvorené (svojpomocné) skupiny rodičov, kde môžu rodičia čerpať podporu a inšpiráciu navzájom a kde sa môžu dozvedieť viac o sebe a svojom dieťati
• terénnu sociálnu prácu (konzultácie priamo v rodine) - poradenstvo zamerané na spoznanie a zlepšenie vzťahov v celej rodine a podporu vo výchove detí,
• spoločné aktivity pre celé rodiny - tréning vzájomnej komunikácie, spolupráce, riešenia problémov interaktívnou formou.


Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Jana Matulová, koordinátorka Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mail: centrumprerodiny@region-bsk.sk


Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.dfsr.sk.

Kontaktná osoba pre poradenstvo:
Detsky_fond_SR_logo Detský fond Slovenskej republiky – Zdravé vzťahy v rodine - práca s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD, kontakt: Mgr. Denisa Valachovičová, 0911 564 355, zdravevztahy@dfsr.sk, www.dfsr.sk .


 

Súvisiace dokumenty