Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[31. 7. 2018 14:30:00]

31.7.2018 - Cesta k rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov bez chýb

 Neoprávnené rozdelenie alebo spájanie zákaziek, nesprávne stanovené podmienky účasti, to sú najčastejšie problémy, s ktorými sa pri kontrole verejného obstarávania projektov financovaných z eurofondov stretávajú zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja. Preto Odbor implementácie operačných programov Bratislavského samosprávneho kraja zorganizoval dnes dopoludnia Informačný seminár, ktorého cieľom bolo informovať a poukázať na to, ako všetkým problémom a nedostatkom predchádzať. Zúčastnili sa ho primátori, starostovia, zástupcovia miest a obcí, ktorí sa zaoberajú tvorbou a implementáciou projektov. Najviac diskutovanými témami boli obstaranie vybavenia odborných učební základných škôl a obstarávanie knižničných fondov.

 

„Snahou župy je aj takýmito aktivitami prispieť k skvalitneniu verejného obstarávania a urýchleniu procesu kontroly europrojektov. Čo v konečnom dôsledku prispeje k akcelerácii ich implementácie a reálnemu finančnému čerpaniu v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

Informačný seminár bol zameraný na problematiku verejného obstarávania a to v záujme zefektívnenia a urýchlenia čerpania finančných prostriedkov určených na projekty pre budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, pre zvyšovanie kapacít materských škôl a pre budovanie cyklotrás a dopravných terminálov z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Školenie bolo určené pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na prípravu a predloženie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu. Súčasťou boli aj odborné konzultácie pre konkrétne projekty uchádzajúce sa o finančný príspevok z predmetnej výzvy.