Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

5.4.2019 - Ďalšia Výzva z Fondu malých projektov

 Fond malých projektov je nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska, kde si žiadatelia môžu prerozdeliť vyše 4 a pol milióna eur. Podmienkou získania podpory je partnerstvo so žiadateľom z Maďarska. To znamená, že aktivity podporené z projektu musia byť realizované na oboch stranách Dunaja. V pilotnej výzve bolo podporených spolu 14 projektov, medzi ktorými bolo napríklad spoločné vzdelávanie školákov, výstavba multifunkčných ihrísk, podpora vodnej turistiky či partnerské dní obcí.

 

„Fond malých projektov je tu na pomoc obciam či občianskym združeniam, ktoré rozvíjajú región na juhu Slovenska. Musia však byť v partnerstve aj s maďarským partnerom a rovnocenne sa na projekte musia obaja podieľať. Pre budúcich žiadateľov sme pripravil aj Informačný deň Dozvedia sa tak nielen viac o výzve, ale oboznámia sa aj s formulárom žiadosti a môžu sa opýtať na všetko čo ich k tejto téme zaujíma. Novinkou je fórum na vyhľadávanie partnerov, počas ktorého sa budú môcť žiadatelia zo Slovenska zoznámiť so žiadateľmi z Maďarska a môžu uzatvoriť partnerstvá,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.
Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov SKHU/WETA/1901 vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. Žiadatelia môžu predkladať projekty v dvoch prioritných osiach: Príroda a kultúra (978 153,54 eur) a Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (3 696 740,47 eur). Povinné spolufinancovanie žiadateľov je 15%.   Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 8. apríla 2019 od 9:30 hodiny uskutoční Informačný deň k vyhláseniu 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov. Táto výzva je otvorená od  1. 4. 2019 a Bratislavský kraj je jedným z troch slovenských krajov, ktoré sa do tejto výzvy môžu zapojiť. Žiadatelia majú na prihlásenie čas do konca júna.
Účasť na Informačnom dni je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať vyplnením formulára:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvsRi5DaBFcOyeP6bUSp2FRyIna99WJ70wM9Wt9PJkpzzSlA/viewform 
V prípade ďalších informácií ohľadom programu, výzvy, informačného dňa je možné absolvovať aj osobnú konzultáciu k projektovému zámeru s Info bodom Bratislava:
Mgr. Veronika Gálová
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4259
Ďalšie Informačné dni a uskutočnia ešte v Komárne, Tatabányi,  Dunajskej Strede a Budapešti.

Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu „Fond malých projektov pre západnú programovú oblasť“. Tento projekt podporuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Súvisiace dokumenty