Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III

 V dňoch 14.-15.11.2017 sa v meste Saint Julian's na Malte uskutočnilo 5. zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III.

 

V poradí piateho zasadnutia monitorovacieho výboru PS INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa zúčastnilo 25 krajín zapojených do implementácie programu. Najdôležitejším bodom programu zasadnutia bolo schválenie ročného plánu práce (Joint Annual Work Plan) na rok 2018 spoločne s rozpočtom na daný rok.
Zasadnutiu predsedala Carmen Dalli, riaditeľka odboru programov a projektov Úradu podpredsedu vlády Maltskej republiky.
Po úvodnom otvorení a schválení programu zasadnutia diskutovali prítomní o realizovaných i pripravovaných aktivitách v roku 2017 s dôrazom na vybrané tematické okruhy: hodnotenie programov spolupráce ako súčasť programového cyklu, mandát INTERACTu k diskusii cezhraničných, nadnárodných a medziregionálnych programov o kohéznej politike po roku 2020, celoeurópska iniciatíva zameraná na prezentáciu projektov a výsledkov spolupráce s názvom Deň európskej spolupráce, a tiež online vzdelávanie a príprava portálu www.interreg.eu. Členovia monitorovacieho výboru sa oboznámili s novou komunikačnou platformou, ktorú bude využívať INTERACT počas celého programového obdobia na zdieľanie dokumentov, emailovú komunikáciu, registráciu účastníkov, diskusné fóra a ďalšie aktivity programu. Prítomní taktiež diskutovali o príprave hodnotenia samotného programu, ktoré sa má realizovať v roku 2018 a bude pozostávať z viacerých častí. Jedna časť hodnotenia bude zameraná na prípadové štúdie už realizovaných aktivít, druhá sa bude venovať procesnému nastaveniu programu a hodnoteniu komunikačnej stratégie.
V popoludňajších hodinách sa členovia monitorovacieho výboru zúčastnili prezentácie projektu obnovy kultúrneho dedičstva v hlavnom meste Maltskej republiky Vallette, v pevnosti St. Elmo. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Druhý deň zasadnutia bol venovaný workshopu k plneniu viacročného pracovného programu a k plánu práce na rok 2018.
Po workshope pokračovali členovia monitorovacieho výboru v diskusii o jednotlivých aktivitách plánu práce na rok 2018, ktorý následne schválili bez pripomienok. Nasledovala prezentácia aktuálneho obsadenia jednotlivých pozícií na riadiacom orgáne, INTERACT Sekretariáte a taktiež vo všetkých štyroch INTERACT bodoch (Valencia, Viborg, Viedeň, Turku). Na záver bolo členom monitorovacieho výboru odprezentované aktuálne čerpanie na úrovni jednotlivých prijímateľov i programu celkovo a informácia o uskutočnených i pripravovaných auditoch.
Členovia monitorovacieho výboru zároveň schválili, že šieste zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III sa uskutoční v dňoch 15.-16.05.2018 v Estónsku.
Informáciu o plánovaných aktivitách na rok 2018 nájdete na www.interact-eu.net/#o=news/interact-work-plan-2018.