Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

6. rámcový program pre vedu a výskum

Šiesty rámcový program pre výskum a technologický vývoj (6. rámcový program, FP6) je hlavným nástrojom EÚ pre financovanie európskeho výskumu. Bol prijatý 3. júna 2002 a implementovaný 1. januára 2003, a pre obdobie 2002-2006 obsahuje 17,5 miliardy eur.

 

 

6_ramcovy_programŠiesty rámcový výskumný program je hlavným finančným a právnym nástrojom EÚ pre vytváranie Európskeho výskumného priestoru (European Research Area - EAR), ktorý je súčasťou stratégie zvýšenia investícií do výskumu na úroveň 3 percent HDP do roku 2010, ako o tom hovoria závery Barcelonského summitu z marca 2002. Je tiež právne a politicky záväzný, na základe Amsterdamskej zmluvy.

Rozpočet FP6 je 17,5 miliardy eur. To predstavuje asi 4% celkového rozpočtu EÚ (2001) a 5,4% všetkých verejných nevojenských výdavkov na výskum v krajinách EÚ. Aj napriek existencii rámcového výskumného programu tak ostáva hlavná váha zvyšovania výdavkov v tejto oblasti na bedrách členských krajín.
6. rámcový program je štrukturovaný okolo troch priorít:
Priorita 1: Zameranie a integrácia európskeho výskumu
V záujme efektivity, vyhnutiu sa duplikácie na jedenej strane, alebo slabo koncentrovaných financií a úsilia na určitú oblasť výskumu na strane druhej, sa FP6 prioritne zameriava na sedem prioritných oblastí, ktoré boli vybraté na základe ich dôležitosti pre budovanie poznatkovo orientovanej spoločnosti. Aktivity v tejto oblasti majú integrovať výskumné projekty na európskej úrovni a rozvíjať európske poznatky a porozumenie.

Priorita 2: Štrukturovanie Európskej oblasti výskumu Iniciatívy v tejto oblasti majú posilniť linky medzi národnými, regionálnymi a inými európskymi iniciatívami v oblasti výskumu.

  • Výskum a inovácie (290 miliónov eur)
  • Ľudské zdroje a mobilita (1,580 milióna eur)
  • Výskumná infraštruktúra (655 miliónov eur)
  • Veda a spoločnosť (80 miliónov eur)

Priorita 3: Posilnenie základov Európskej výskumnej oblasti
Tento cieľ má zjednodušiť a zjednotiť implementačné kroky.

  • Koordinácia výskumných aktivít (270 miliónov eur)
  • Vývoj výskumných a inovačných politík (50 miliónov eur)