Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

7.5.2019

Vystavenie cenovej ponuky na predmet obstarania „Maľovanie 2019“ v rámci týchto podmienok:

 

Celková predpokladaná hodnota zákazky:
     15 450,64 EUR bez DPH, 18 540,77 € s DPH

Názov zákazky:
     Maľovanie 2019

Stručný opis : Jedná sa o maľovanie priestorov mužských oddelení v budove č. 1 Kaštieľ, stred Kaštieľa na prízemí, stravovacia prevádzka v budove č. 1 (okrem jedálne) a v budove č. 2 v Domove sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, 900 84  Báhoň

Obhliadka miesta plnenia
Požaduje sa
Kontaktná os. : Ing. Polakovičová, vedúca PEÚ (033/645 51 56, dssbahon@stonline.sk)

Kritérium  na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk:               do 20. 5. 2019

Súvisiace dokumenty