Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

7.8.2018 - Oceňte osobnosti kraja

Župa aj tento rok ocení tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena Bratislavského samosprávneho kraja, významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj regiónu, o zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Navrhnúť kandidátov na Ocenenia BSK možno do konca augusta 2018.

 
„Je tu veľa zaujímavých osobností, ktorí sú pre kraj a jeho obyvateľov prínosom, či už je to v oblasti školstva, kultúry, športu, vedy. Preto pokladám za dôležité oceniť ich prácu, ktorá zároveň môže byť motiváciu pre iných ľudí“, povedal bratislavský župan Juraj Droba.  
Bratislavský samosprávny kraj udeľuje tri typy ocenení:
Výročná cena Samuela Zocha – najvyššie ocenenie BSK. Vo výnimočnom prípade sa môže udeliť aj zahraničným občanom. Udeľuje sa fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov.
Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja – možno udeliť len zahraničným občanom. Udeľuje sa za rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.
Pamätný list predsedu BSK  - udeľuje predseda BSK za významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu BSK.
Ocenenia môžu byť udelené tak osobám, ako aj organizáciám. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji a to poštou, osobne, alebo e-mailom do 31. augusta 2018. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis.