Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[7. 9. 2018 13:14:00]

7.9. 2018 - Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným, ktorého je BSK členom od júna 2016, vyhlásilo dňa 3.9.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 (ďalej „Fond malých projektov“). Celkovým cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

 

Podporené aktivity z Fondu malých projektov sa týkajú dvoch oblastí, resp. prioritných osí: príroda a kultúra a podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať napríklad nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy, ako aj občianske združenia. Cieľom je podporiť menšie projekty s cezhraničným rozmerom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dotknuté územia, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych iniciatív.


Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 EUR, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo, každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci medzi partnerom zo Slovenska aj Maďarska.
Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15%. Výzva je otvorená do 2.11.2018.
Viac informácií o výzve nájdete na stránke zoskupenia Rába-Dunaj-Váh: http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty/?lang=sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne konzultáciu projektového zámeru je možné kontaktovať zástupcu Informačného bodu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU, ktorým je pre územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja zamestnankyňa Úradu BSK:

Mgr. Veronika Gálová
Oddelenie riadenia projektov
Tel: +421 2 4826 4259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk