Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[9. 4. 2018 9:21:00]

9.4.2018 - Ocenené osobnosti Bratislavského kraja už po 16 raz

 Bratislavská župa už po šestnásty raz ocení osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Laureáti si tak aj tento rok prevezmú Ceny Samuela Zocha a Pamätné listy predsedu BSK. Slávnostný galavečer sa uskutoční 19. apríla 2018 v Divadle Aréna

 

„Je dôležité oceniť ľudí, ktorí sa svojou prácou, zanietením a prínosom zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Zároveň sú inšpiráciou a motiváciu pre iných,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Za rok 2017 bolo na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja doručených 27 návrhov. Tie posúdila Výberová komisia pre ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, menovaná županom Jurajom Drobom, ktorá spoločným konsenzom odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť 9 Výročných Cien Samuela Zocha a predsedovi BSK udeliť 6 Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadna z nominácií za rok 2017 nesplnila kritériá na udelenie Čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja. Spoločným hodnotiacim kritériom a postupom pri posudzovaní a odporúčaní jednotlivých návrhov boli zásluhy nad rámec pracovných povinností a zásluhy prekračujúce rámec kraja.

Výročné Ceny Samuela Zocha, ktoré schválili župní poslanci, budú udelené dlhoročnej športovkyni a trénerke mládeže v Bratislave Anne Čápovej, Beáte Čečkovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia, prof. Gréte Hrdej slovenskej huslistke a husľovej pedagogičke, Prof. RNDr. Mikulášovi Hubovi, CSc. slovenskému geografovi, ekológovi, univerzitnému profesorovi a ochrancovi životného prostredia, MUDr. Ladislavovi Košťálovi za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva, Márii Kráľovičovej za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia, Občianskemu združeniu Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu, Ing. Oľge Reptovej za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky a Prof.
RNDr. Branislavovi Sitárovi, DrSc. za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí.

Poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom poslednom zasadnutí zároveň zobrali na vedomie udelenie šiestich Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nasledujúcim nominovaným:
RNDr. Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu
PhDr. Jozef Klačka historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií
Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach
Dekan Mons. Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku
Ing. Alena Trančíkova, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou