Blindfriendly  18. 8. 2019 | Meniny má Elena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

90. výročie vzniku Gymnázia v Malackách

 Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

 

Pri tejto príležitosti sa 20. septembra 2017 stretli na pôde školy terajší i bývalí zamestnanci školy, zástupcovia rodičov a priateľov školy, predstavitelia mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi najvzácnejších hostí patrili absolventi gymnázia JUDr. Ivan Budínsky – maturant z roku 1944 a Ing. Karol Kormoš -  maturant z roku 1937. Ich vrúcne slová, deklarujúce úctu a lásku ku svojej alma mater, vyvolali u prítomných dojatie a zároveň vyzdvihli význam gymnázia ako centra vzdelanosti v Malackách.

Gymnázium v Malackách vzniklo v roku 1927 ako Súkromné gymnázium rádu sv. Františka s právom verejnosti v Malackách so sídlom v kláštore.  Gymnázium bolo v roku 1945  zoštátnené. Škola, už ako štátne gymnázium, naďalej sídlila v priestoroch kláštora až do roku 1964, kedy bola presťahovaná do súčasných priestorov na Ulici 1. mája v Malackách.

Dlhé roky bolo  jedinou strednou školou v Malackách. Preto prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinierov, primátorov... v celom tomto regióne sú absolventmi práve tejto školy. Toto je jeho najväčší a najdôležitejší prínos nielen pre Malacky, ale pre celú našu spoločnosť. Dnes má škola obrovský kapitál. Vynikajúcich pedagógov a skvelých študentov.