Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

A.V. I. T. A. E. A Virtual Intertextual Tour Across Ancient Enterpreneurship

 Digitálne technológie, klasický svet, podnikanie. Nosné pojmy medzinárodného projektu Avitae, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie v oblasti podnikania, podporovať inovácie vo vzdelávaní a rozvíjať nielen jazykové a informačno-komunikačné kompetencie študentov, ale aj schopnosť porozumieť kultúrnej rôznorodosti jednotlivých krajín. Nemenej dôležité je aj pozdvihnutie európskeho povedomia. Hlavnou úlohou študentov je pátrať po stopách prvých podnikateľov, študovať vývoj podnikania a aplikovať získané poznatky pri vytváraní vlastných podnikov.

 
S takouto víziou prišlo sedem partnerských škôl z celej Európy. Fínsko, Dánsko Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus a Slovensko, to sú krajiny, ktorým Európska únia ponúkla podporu a možnosť spolupráce v najbližších troch rokoch. Našu krajinu reprezentuje Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave. Koordinátorkou projektu na škole je Ing. Kornélia Lohyňová.
 ,,Mám možnosť vidieť kreatívne a inovatívne spôsoby vo vytváraní nových nápadov a ich uskutočňovaní. Projekt Avitae ponúka mladým nový pohľad na vec, ucelí ich názory a spojí ich s rôznymi ľuďmi z mnohých európskych krajín," takto sa vyjadril študent zapojený do projektu.
            Veľmi dôležitým aspektom projektu je medzinárodná spolupráca, a to nielen vo virtuálnom priestore, ale aj pri jednotlivých stretnutiach. Práve cestovanie po európskych krajinách dodáva projektu vyššiu atraktivitu. Študenti sa môžu tešiť na písanie článkov, tvorbu kvízov, prezentácii, krátkych videí, virtuálnych máp, 3D modelov, vlastných firiem a na nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti, ktoré počas tejto cesty získajú.
            Prvou z hosťujúcich krajín bolo Fínsko, konkrétne mesto Pyhäjoki. Tejto výpravy, ktorá sa konala 2. - 7. novembra 2014, sa zúčastnili iba učitelia. Cieľom tohto mítingu bolo dotiahnutie detailov projektu, bližšie špecifikovanie aktivít a oboznámenie sa s eTwinningovým priestorom Twinspace. Nekonečne dlhé diskusie, spoznávanie spôsobu fínskeho vzdelávania, ale aj bohatý program. To všetko sa udialo v mrazivom Fínsku.
            Príležitosť po prvýkrát predstaviť svoju školu, svoje osobnosti a kúsok svojej národnej histórie dostali študenti v hlavnom meste Dánska, Kodani, kde nás privítali pedagógovia a študenti Gymnázia Ørestad. Od 25. januára do 31. januára sa všetci ponorili nielen do hlbín dánskej histórie, ale aj do spôsobu vzdelávania tejto krajiny. Šancu dostalo päť študentov z každej partnerskej školy.
            Po úvodných formalitách (príhovor riaditeľa a koordinátorky projektu), vzájomnom poznávaní sa a prekonaní prvotných rozpakov všetkých čakala prehliadka školy, pri ktorej sa objavil prvý ,,wow" efekt tohto mítingu. Otvorené priestory v kombinácii s tradičnými triedami, oddychové zóny, nahrávacie štúdio, televízne štúdio a celková pozitívna atmosféra gymnázia, to všetko len podporilo vzrušenie a pocity nadšenia každého návštevníka.
            Aj študenti z ostatných krajín mali možnosť predstaviť svoje školy. Niektorí si vybrali klasické prezentácie sprevádzané hovoreným slovom, iní uprednostnili krátke videá. Podobne postupovali aj pri prezentácii historicky dôležitých udalostí svojho národa.
            Veľmi zaujímavou aktivitou bola práca v medzinárodných tímoch, v ktorých niekoľko dní spolupracovali, diskutovali, vytvárali prototypy, reálne produkty a následne svoje výsledky prezentovali. Každá skupina ponúkla jedinečné a inovatívne riešenia problémov, ktoré si sami zadefinovali. Na programe sa objavila aj súťaž o logo a maskota projektu. Demokratickou voľbou si študenti zvolili svojich víťazov.
            Počas mítingu mali študenti, ale aj učitelia možnosť opustiť brány gymnázia a spoznávať zaujímavé miesta. Samozrejmosťou bola prehliadka Kodane, návšteva Národného múzea, Akvária Blue Planet, Múzea vikinských lodí a Katedrály v meste Roskilde. V tomto meste sa všetci zastavili na miestnej univerzite, kde si pozreli FabLab, experimentálny priestor, ktorý je plný moderných technických zariadení a otvorený komukoľvek s dobrým nápadom.
            Všetko dobré sa raz skončí. Aj medzinárodný míting projektu Avitae v Kodani dospel k svojmu záveru. ,,Tento projekt je jedinečný, vytvára nové priateľstvá, poskytuje nové vedomosti a možnosti. Sme šťastní, že sme jeho súčasťou," zhodli sa študenti Hotelovej akadémie po návšteve Dánska.
            Je však čas vrátiť sa do virtuálneho priestoru a pripraviť podklady na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v gréckom meste Arta. 
 
Mgr. Magdaléna Ochabová