Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ako hodnotíme v Rozsutci vzdelávanie

 Zaujímavá téma a inšpiratívny lektor – Mgr. Vladimír Hambálek – udržali v pozornosti účastníkov workshopu o fenoméne deštruktívnej agresivity klienta až do konca workshopu. Zišli sa zamestnanci štyroch domovov sociálnych služieb, väčšinu tvoril personál DSS Rozsutec, ku ktorým sa pridali zamestnanci DSS Integra, Rosa a DSS Javorinská.

 

Nosnou myšlienkou workshopu bol princíp, že agresívnym stavom predchádza dlhší reťazec udalostí, ktorých poznanie nám pomôže pochopiť a zvládnuť vzniknutú situáciu. Veríme, že tento workshop nám pomôže pri riešení rôznych situácií, zložitých pre zamestnancov aj klientov. Ďakujeme Centru rodiny v Dúbravke, že sme mohli na tento účel využiť na vzdelávanie ich priestory. Na záver prinášame pár myšlienok, ktoré zamestnancov DSS Rozsutec oslovili natoľko, že ich používajú pri svojej práci s našimi klientmi.

Veronika
• Zaujala ma myšlienka, že je potrebné rozlišovať medzi súcitom a empatiou. Pri súcite sa s klientom stotožňujeme, sme zaplavení jeho negatívnymi pocitmi. Klient však potrebuje, aby sme mu rozumeli, aby nebol vychýlený zo svojho ťažiska.
• Pri rozhovore s klientom počítajme s tým, že každý z nás je vo svojom vnútri krehkejší než sa navonok zdá.
• Agresivita je v podstate dobrá, a aj my môžeme vhodným spôsobom zvýšiť hlas na klienta, keď ho potrebujeme zastaviť v ubližujúcom správaní.

Petra
• Ak chcem pracovať s agresivitou klienta, musím sa cítiť bezpečne.

Marek
• Zaujalo ma ako pracovať so sebou, ak nastane situácia, ktorá predpokladá agresivitu klienta. Ďalej ako pracovať preventívne s klientmi, ako riešiť akútny afekt a ako pracovať po jeho skončení.

Kristína
• Zaujalo ma riešenie deštruktívneho správania klienta behaviorálnou metódou t. j. zrkadlenie.

Ondrej
• Existuje adaptívna agresivita - tá nám pomáha; deštruktívna - škodí.
• Pri nadväzovaní kontaktu s klientom v agresívnom rozpoložení sa "naladiť" na jeho emóciu - ide o získanie prvotnej pozornosti, následne môžeme komunikovať smerom k uvoľneniu napätia; neurolingvisticky plánovať.

Lucia
• ak chcem riešiť situáciu s agresivitou klienta, v prvom rade musia byť uspokojené moje potreby. Ja sa musím cítiť v bezpečí, v pohode, až potom môžem vstúpiť do situácie. V opačnom prípade situáciu môžem zhoršiť.

Karol
• Iné je niečo vidieť a iné vedieť s tým robiť. Z toho mi vyplýva, že aké dôležité je vedieť veci pomenovať tak, aby to bolo pre druhých nápomocné, zrozumiteľné, prospešné a zároveň citlivé.
• Keď vo vzťahu ku klientovi narážam na isté hranice (keďže potrebujeme rešpektovať domáci poriadok, vzájomné práva a povinnosti) aké je dôležité usporiadať si o čo mi vlastne ide a ako sa s klientom vedieť dohodnúť, aby bol spokojný on, zariadenie, aj ja.