Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ako prilákať viac návštevníkov do bratislavského regiónu?

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism dnes predstavila odbornej verejnosti Marketingovú stratégiu rozvoja cestovného ruchu destinácie bratislavský región pre roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020. Dokument vypracoval autorský tím pod vedením Prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. a v koordinácii Rastislava Kočana za spoločnosti GfK Slovakia.

 
Stratégia vychádza z dvoch základných trendov, ktoré stanovila Slovenská agentúra cestovného ruchu pre obdobie 2014-2020. Možno hovoriť o aktivitách orientovaných na zahraničných návštevníkov z okolitých krajín a na domáci cestovný ruch.  Na základe týchto dvoch aspektov analyzoval odborný tím súčasnú situáciu Bratislavského kraja a nastavil preňho stratégiu. Dokument ponúka sedem analytických kapitol a tri strategické. Charakterizuje cestovný ruch (ďalej CR) ako taký, bratislavský región, interné prostredie zo strany Slovenskej republiky a externé prostredie vzhľadom najmä na okolité štáty. Taktiež definuje strategické vízie, ekonomický prínos CR pre rozvoj Bratislavského kraja, jeho silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby a na záver finančný plán. Dôležitá je časť venujúca sa prioritám marketingu destinácie. „Vychádzajúc zo stratégie sme sa rozhodli v  nasledujúcich rokov zamerať primárne na domáci cestovný ruch, zahraničný cestovný ruch okolitých krajín, podporu medzinárodných podujatí „nichových segmentov“ a MICE, teda firemné stretnutia a školenia,“ predstavil ďalšie smerovanie predseda KOCR BRT RNDr. Martin Zaťovič.
 
Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. je kapacitou na Katedre služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá pôsobí v oblasti marketingového  manažmentu CR a hotelierstva a manažmentu cestovných kancelárií a agentúr. Spoločnosť GfK je jednou z najvýznamnejších prieskumných agentúr na Slovensku, ktorá aktuálne pôsobí v tridsiatichsiedmich krajinách a je číslo päť medzi svetovými spoločnosťami špecializujúcimi sa na prieskum trhu.