Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[12. 4. 2018 8:38:00]

12.4.2018 - Program spolupráce opäť úspešný

Bratislavský samosprávny kraj je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom Programu spolupráce INTERACT III 2014-2020, ktorý poskytuje odborné poradenstvo pri riadení eurofondov pre medzinárodnú spoluprácu po celej Európe. V súčasnosti je INTERACT jediný program s riadiacim orgánom v Slovenskej republike, ktorý splnil svoj míľnik už aj na rok 2019. To znamená, že vyčerpal prostriedky vyčlenené Európskou komisiou a nebude musieť vracať žiadne financie do spoločného rozpočtu EÚ. Úsilie bratislavskej župy pri úspešnom riadení programu ocenil vo svojom liste aj minister financií Peter Kažimír.

 

INTERACT pôsobí v oblasti územnej spolupráce a má za úlohu zvyšovať kvalitu riadenia programov napríklad aj zavádzaním inovatívnych nástrojov. Odborníci z bratislavskej župy tak riadia poskytovanie odborného poradenstva celej Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku.

Program spolupráce INTERACT je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň), pričom riadiaci orgán je Bratislavský samosprávny kraj. Jedným z veľmi dôležitých nástrojov, ktoré INTERACT vyvinul, je elektronický monitorovací systém „eMS“, ktorý používa zdarma viac ako 35 programov v celej Európskej únii a vďaka jeho existencii sa podarilo ušetriť odhadom 15 miliónov Eur.

INTERACT je aktívny aj pri príprave nového programového obdobia. Spoločne s cezhraničnými, nadnárodnými a interregionálnymi programami pripravil dokument s legislatívnymi návrhmi na zlepšenie fungovania programov v budúcnosti. Organizuje taktiež stretnutia za účasti predstaviteľov Európskej komisie, na ktorých môžu aktéri územnej spolupráce diskutovať o tom, ktoré opatrenia fungujú, ktoré sú pre územnú spoluprácu nevhodné a aké opatrenia by pomohli zjednodušeniu celého systému. Pripravované podujatia sa nachádzajú na webstránke INTERACTu: http://www.interact-eu.net/

Ďalšou z úloh INTERACTu je poskytovanie poradenstva pri konkrétnych otázkach a problémoch, s ktorými sa stretávajú programy územnej spolupráce po celej Európe pri svojej implementácii. Každý člen tímu INTERACT má na webe oblasť, ktorej sa venuje a záujemca môže jednoducho podľa témy, ktorá ho zaujíma, nájsť konkrétneho odborníka.

Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 bol dezignovaný v máji 2017 ako prvý spomedzi všetkých programov spolupráce, ktoré majú riadiaci orgán na území Slovenskej republiky. V novembri 2017 bol uzatvorený jeho predchodca z programového obdobia 2007-2013, prvý zo všetkých programov v Slovenskej republike.