Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

14.9.2018 - Župa rozšírila ponuku sociálnej služby

Bratislavský samosprávny kraj od 1. septembra 2018 rozšíril ponuku poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení o Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Ide o sociálnu službu celoročnou pobytovou formou s kapacitou 27 miest.

 

„Župa pracuje na neustálom skvalitňovaní sociálnych služieb vo svojich 14 zariadeniach sociálnych služieb. A to zlepšovaním  finančných podmienok, rekonštrukciami objektov a priestorov zariadení, či rozširovaním sociálnych služieb. Okrem toho je na území kraja ďalších vyše 200 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých župa registruje.  Z dôvodu lepšej kontroly poskytovateľov sociálnych služieb župa zaviedla novú kontrolnú skupinu, sociálnu kobru, ktorá funguje od 1. septembra 2018 už ako plnohodnotný dvojčlenný tím. Jedným z členov je interný audítor BSK a druhý člen tímu vzišiel z výberového konania. Táto kontrolná skupina bude poskytovateľov kontrolovať námatkovo a z vlastnej iniciatívy,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, poskytuje od 1. septembra 2018 sociálnu službu aj v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou s kapacitou 27 miest. Toto špecializované zariadenie je zamerané na poskytovanie sociálnej služby ľuďom s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. Dôležitou podmienkou pre poskytovanie tejto  sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v tomto špecializovanom zariadení je potrebné doručiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo do zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava.

Postup pri podávaní žiadosti a všetky tlačivá potrebné k podaniu žiadosti nájdete na stránke Bratislavského samosprávneho kraja: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialne-sluzby-poskytovane-samospravnym-krajom-839574.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d