Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

16.11.2018 - Schválené materiály sú výsledkom spolupráce a komunikácie s poslancami

 Župní poslanci dnes rokovali na predposlednom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v tomto roku. Poslanci schválili výber Výberovej komisie pre ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom bude udelených 9 Výročných Cien Samuela Zocha, 7 Pamätných listov predsedu BSK a po prvý raz bude udelený titul Historická osobnosť regiónu – Eugenovi Suchoňovi. Schválený bola aj transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania v Pezinku, Merema či Návrh na predkladanie výziev o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy do viacerých oblastí.

 

„Výzvy sú vypísané od novembra a treba si dávať pozor na ich ukončenie. Niektoré trvajú do 19. decembra, potom do 20. decembra a niektoré do 31. januára. Takže výzvy si treba prečítať správe a vyzývame všetky občianske združenia, obce, mestá, aby sa zapojili do čerpania našich dotácií,“ povedala bratislavská vicežupanka Alžbeta Ožvaldová.

Schválené boli výzvy v oblasti rozvoja vidieka, ktoré boli rozšírené o životné prostredie, ďalej turizmu, kultúry, športu, kde sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu na podporu športových podujatí a aj na rozvoj športu zabezpečovaného športovými zväzmi. Výzvy budú spustené 26. 11. 2018 a vychádzajú z VZN o poskytovaní dotácií, schválené poslancami v septembri, ktorý zjednodušuje proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci všetkých dotačných schém. 

Poslanci Zastupiteľstva BSK jednomyseľne schválili deinštitucionalizáciu transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania v Pezinku, Merema. Vďaka schváleniu transformačného plánu tak môže BSK, rovnako na základe rozhodnutia poslancov, žiadať na tento účel eurofondy vo výške takmer 4,5 miliónov eur. Zámerom deinštitucionalizácie je, aby klienti žili v podmienkach, ktoré viac pripomínajú domáce prostredie, boli samostatnejší a služby im boli poskytované adresnejšie.

Prevádzka bratislavskej župy pod vedením nového tímu za takmer rok svojho pôsobenia je medziročne (oproti roku 2017) lacnejšia o 4%, nakoľko najmä mzdové náklady Úradu BSK sa podarilo významne znížiť. Šetrenie oproti rozpočtu na rok 2018, ktorý vďaka valorizácii tarifných platov rátal s nárastom mzdových nákladov je celkom 10%. Občania majú štíhlejšiu župu a župa viac peňazí na školstvo a dopravu, ktorým bolo v roku 2018 pridané.
Nakoľko sa BSK podieľa na ochrane životného prostredia a zlepšovaní kvality životného prostredia nielen pre súčasných obyvateľov kraja, ale aj ďalšie generácie, schváli župní poslanci aj Návrh k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosfátu. Jeho snahou je udržiavanie zelene a staranie sa o dreviny, trávniky a ostatné rastliny podľa ekologických zásad, proti škodcom používať rôzne prírode blízke postupy a nevyužívať herbicídy na báze glyfosfátov. Tie sa v súčasnosti používajú vo veľkom množstve na ničenie buriny na poliach a vo verejných priestranstvách.