Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

19.12.2018 - Športové gymnázium sa od januára zmení na Strednú športovú školu

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava žiakom ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov: Športové gymnázium – úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou Športový manažment - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

 

Voľba  študijných odborov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijný odbor – športový manažment v športe si vyžiadali práve potreby zamestnávateľov,  čo prináša škole novú perspektívu a aj exkluzivitu.
Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy  budú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe.
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.
Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava bude prijímať žiakov 9. ročníkov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať 9. apríla 2019. Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019. Prihlášky záujemcov o štúdium na Strednej športovej škole  je potrebné poslať do 20. 2. 2019.
Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje  k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a vzdelávania žiakov.