Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

19.12.2018 - Župa má prvé elektroauto

 Bratislavský samosprávny kraj obstaral malý, kompaktný mestský elekromobil značky SMART FORTWO KUPÉ. Ide o jeden z prvých krokov k naplneniu Programového vyhlásenia BSK v časti Doprava – podpora ekologických foriem dopravy a vytvárania podmienok pre podporu alternatívneho pohonu vo verejnej doprave. Elektroauto stálo 27 853,07 eur s DPH, z toho 26 460,61 eur s DPH predstavuje dotácia a spolufinancovanie BSK je 5% čiže 1 392,66 eur s DPH.

 

„Dvojmiestny mestský elektromobil bude slúžiť na podporu ekologickej dopravy BSK. Budú sa ním navštevovať jednotlivé župou už realizované projekty alebo zariadenia a objekty, ktoré má župa vo svojej správe. Sľúbili sme, že župa bude zelenšia a už na jar sme z vozového parku vyradili 10 áut, z ktorých 7 dostali župné domovy sociálnych služieb. V tomto trende budeme pokračovať. Je to signál aj pre ľudí, že v meste sa dá jazdiť úspornejšie a na menších autách,“ vyjadril sa Juraj Droba, predseda BSK.

Bratislavský samosprávny kraj sa stal úspešným žiadateľom o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR, kde ešte v máji tohto roku reagoval na Výzvu na predloženie „Žiadosti o poskytnutí dotácie“ oblasti J: Elektromobilita, činnosti J1 Podpora elektromobility. Predložená žiadosť o dotáciu s názvom „Podpora ekologickej dopravy Úradu BSK“ bola schválená a dňa 6.12.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o podpore z Environmentálneho fondu. Župa tak plní svoje Programové vyhlásenia, kde sa zaviazala k podpore alternatívneho pohonu.

Ak sa elektomobil osvedčí, bude župa uvažovať o obstaraní ďalších takýchto áut v rámci dotácií z Environmentálneho fondu, nakoľko sa do nich dá zapojiť viackrát.

Bratislavský samosprávny kraj je jedným z dvoch vyšších územných celkov, ktorý dostal túto dotáciu. Druhým úspešným prijímateľom dotácie je Trenčiansky samosprávny kraj.