Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

24.5.2018 - Rozhodni o najlepšom projekte

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil 15. mája 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK. Pre rok 2018 je celkovo na projekty vyčlenených 250 000 eur.

 

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu dávame občanom možnosť rozhodovať na ich území o použití časti verejných financií. Oni určia, kam budú smerovať verejné zdroje a tým ich zároveň vtiahneme aj do procesu rozhodovania o prioritách, ktoré sa týkajú ich regiónu. Verím, že ľudia o túto možnosť získavania financií prejavia záujem a predložia veľa dobrých a zmysluplných projektov,“ vyjadril sa bratislavský župan Juraj Droba.

Všetky potrebné informácie ako aj možnosť na prihlásenie projektov nájdete na webovej stránke https://rozhodni-bsk.sk

Prostriedky z participatívneho rozpočtu BSK môžu získať obyvatelia bratislavského kraja, žijúci na jeho území, právnické subjekty, fyzické osoby – podnikatelia či obce na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo iné organizácie so sídlom na území BSK.
Cieľom BSK je umožniť obyvateľom demokraticky a otvorene ovplyvňovať čerpanie rozpočtu v rámci plnenia úloh BSK a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie a rozvoj kraja. Verejnosť sa na základe tohto mechanizmu môže zúčastniť na rozhodovaní o použití verejných zdrojov. Je to aj nástroj na motiváciu obyvateľov, aby sa zaujímali o kraj a porozumeli procesom fungovania regionálnej samosprávy, prišli s nápadmi – projektami a aby všetkým na projektoch, ktoré vyberú hlasovaním, skutočne záležalo.
Poskytnutie dotácie sú viazané na projekty, ktoré majú pre Bratislavský samosprávny kraj mimoriadny význam. Žiadatelia o pridelenie finančného príspevku môžu projekty predkladať do 2. júla 2018. Všetky podané projekty vyhodnotí komisia menovaná predsedom BSK, zložená z poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK. Tá z podaných projektov odporučí tie, ktoré budú zahrnuté do záverečného hlasovania verejnosti.

Verejnosť nakoniec rozhodne o víťazných projektoch, ktoré získajú finančnú podporu z participatívneho rozpočtu BSK. Verejnosť bude mať na hlasovanie, a teda rozhodovanie o tých naj projektoch, jeden mesiac. Výsledky budú známe koncom augusta a žiadatelia budú mať čas do konca roka projekty zrealizovať.