Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[29. 5. 2018 11:31:00]

29.5.2018 - Písomné maturity pokračujú

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zloží v tomto školskom roku na 54 stredných školách maturitnú skúšku 3446 žiakov. Z toho 917 bude maturovať na gymnáziách, 112 na konzervatóriách a na stredných odborných školách 2417 žiakov.

 

„Skúška dospelosti preverí schopnosti a vedomosti každého jedného žiaka, ale aj jeho psychiku. Sám som si po takmer tridsiatich rokoch zopakoval písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka a nebolo to také jednoduché ako by sa zdalo. Preto maturantom držím päste, želám veľa síl, pozitívnej energie a nech to zvládnu čo najlepšie,“ povzbudil maturantov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Ústne maturity, teda interná časť maturitnej skúšky, sa na župných stredných školách začali 21. mája a prebiehať budú až do 8. júna 2018. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnila v marci a to zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov, z matematiky a maďarského jazyka a literatúry. Tí, ktorí ju úspešne neabsolvovali, majú opravný termín 4. až 8. septembra 2018.
Tento týždeň od 28. mája do 1. júna 2018 maturujú:
Gymnáziá:
G, Hubeného 23, Bratislava
ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
G , Senecká 2, Pezinok
G A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Stredné odborné školy:
SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava
SOŠ, Račianska 105, Bratislava
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava
SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava
SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo
OA, Dudova 4, Bratislava
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

V týždni od 4. do 8. júna 2018 sa maturity uskutočnia na bratislavských konzervatóriách a to Konzervatóriu na Tolstého 11 a na Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej na Gorazdovej 20.