Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[5. 9. 2018 13:32:00]

5.9.2018 - Upozornenie na dopravné uzávery

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., ktorá je správcom komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji, pripravujú v septembri revitalizáciu cesty II/503 v úseku Senec – Viničné – Pezinok a výstavbu okružnej križovatky v obci Nová Dedinka.

 

„V oblasti dopravy, ktorá je pre župu prioritou, treba zrealizovať množstvo postupných krokov, aby sa obyvatelia Bratislavského kraja cítili lepšie. Jedným z nich je aj rekonštrukcia či oprava komunikácií. V júni sme ukončili revitalizáciu cestného telesa cesty III/1082 Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda a to o mesiac skôr ako bolo naplánované. Dokončená bola aj revitalizácia cestného telesa cesty III/1109 Závod. V auguste sme realizovali veľkoplošné vysprávky napríklad v Dunajskej Lužnej, medzi obcami Ivanka pri Dunaji a Zálesie, Bernolákovo pred okružnou križovatkou, Tomášov pri futbalovom ihrisku. Najbližšie nás čaká oprava cesty Malacky – Rohožník a už spomínané dva úseky,” vysvetlil bratislavský župan Juraj Droba.

Revitalizácia cesty II/503 v úseku Senec – Viničné – Pezinok sa začne v sobotu 8.9.2018 a potrvá do 28.10.2018. Práce budú rozdelené na viacero etáp. I. etapa so začiatkom úseku v km 27,130 (okružná križovatka pri logisticko-obchodnom centre Senec – Sever) až koniec úseku v km 31,140 (označenie obce Viničné) bude realizovaná v extraviláne s čiastočnou uzávierkou dopravy na jeden prejazdný profil s jednosmerným smerovaním dopravy z Pezinka do Senca. Určená obchádzková trasa bude vyznačená v smere Senec – Blatné – Šenkvice – Pezinok. Práce na I. etape revitalizácie cesty II/503 začíname v termíne od soboty 8.9.2018 s dĺžkou trvania do 28.10.2018. Revitalizácia cestného telesa cesty II/503 v predmetnom úseku bude pozostávať z odfrézovania pôvodných poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie podložia vozovky pomocou hydraulického spojiva, recyklácie za studena s kombináciou spojiva (cement a asfaltová emulzia), realizácie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nových nespevnených krajníc, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, orezu poškodených a nevhodných drevín, realizácie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia. O rozsahu pripravovanej revitalizácie počas nasledujúcich etáp budeme včas informovať.


Bratislavský samosprávny kraj ďalej spúšťa od 10. septembra 2018 výstavbu okružnej križovatky v obci Nová Dedinka a to uzavretím križovatky ciest 1062 a 1065 v obci Nová Dedinka. Tá bude uzavretá do 28. októbra 2018. Na predmetnej križovatke bude vystavaný kruhový objazd. Pôvodne bola uzávierka križovatky plánovaná na tri mesiace, no zosúladením prác sa dopravné obmedzenia podarilo skrátiť o polovicu. Zriadenie obchádzky priamo v mieste križovatky nebolo možné pre vedenie vysokotlakového plynu v týchto miestach. Obchádzková trasa bola odsúhlasená Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senci, rozhodnutie vydal Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude vyznačená dopravným značením cez obce Tomášov, Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji. Bernolákovo, cesta I/61 Veľký Biel, Senec, cesta II/503 Hrubý Šúr, Zlaté Klasy, cesta II/510, Janíky, Tomášov
Ďalej upozorňujeme, že od piatku 7.9.2018 v čase od 22:00 hodiny do pondelka 10.9.2018 do 5:00 hodiny bude znova uzatvorená cesta III/1056 medzi Dunajskou Lužnou a Kalinovom za účelom výstavby mostného objektu na ceste R7.

Vodičov prechádzajúcich danými úsekmi prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť.