Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

77. plenárne zasadnutie Výboru regiónov

V dňoch 26. a 27. novembra 2008 sa v Bruseli bude konať v poradí už 77. plenárne zasadnutie Výboru regiónov, na ktorom sa zúčastní aj predseda BSK Vladimír Bajan ako riadny člen Výboru regiónov.

 
Na programe zasadnutia je prerokovanie a prijatie nasledovných stanovísk:
 • Integračná politika a medzikultúrny dialóg: úloha miestnych a regionálnych orgánov
 • Návrh nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI)
 • Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť
 • Piata správa o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti
 • Vyhlásenie víťazov súťaže dizertačných prác Výboru regiónov v roku 2008
 • Vystúpenie pána Iva OPSTELTENA na tému výsledky pracovnej skupiny pre komunikáciu a príručka pre komunikáciu
 • Prínos európskych regiónov k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klimatických zmien a energie s osobitným dôrazom na Dohovor starostov
 • Prínos zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do procesu rozširovania
 • Západný Balkán: podpora európskej perspektívy
 • EÚ ako globálny partner pre rozvoj – Urýchliť pokrok na ceste k rozvojovým cieľom tisícročia
 • O mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európy
 • Zlepšenie energetickej účinnosti prostredníctvom informačných a komunikačných technológií
 • Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve
 • Smerom k spoločnej prisťahovaleckej politike

V rámci programu sa bude tiež diskutovať na tému: „Dialóg medzi kultúrami a rozvíjajúca sa európska identita: výzva pre európske mestá a regióny“, predstavenie pracovného programu Európskej komisie na rok 2009 a voľba členov grémia.