Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aj Švédsko je pre BSK atraktívne

Predseda BSK Vladimír Bajan dnes prijal Mikaela Westerlinda, veľvyslanca Švédska, ktorý svoju návštevu podčiarkol najmä skutočnosťou, že v 2. polroku t.r. bude Švédsko predsedať Európskej únii.

 
Jeho excelencia sa zaujímala najmä o regionálne rozdiely na Slovensku a riešenia ich vyrovnávania, ale aj o dopady hospodárskej krízy na Bratislavský kraj. Dotazoval sa aj na cezhraničnú spoluprácu bratislavského regiónu so susednými regiónmi Čiech, Maďarska a Rakúska.
Napriek tomu, že aj Švédsko rozvíja medziregionálnu spoluprácu najmä so susediacimi regiónmi, vidia tak veľvyslanec ako i predseda BSK viacero možných tém, ktoré by mohli byť obsahom spolupráce slovenských a švédskych regiónov. Môžu si navzájom vymieňať skúsenosti s riešením situácií a problémov, ktoré trápia regióny v oboch krajinách, môžu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry či cestovného ruchu alebo napomôcť lepším kontaktom podnikateľov. Obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia či odpadové hospodárstvo – to sú zasa oblasti, ktoré budú aj top témami predsedníctva Švédska v EU v druhom polroku.
 
BSK nemá podpísanú dohodu so žiadnym regiónom Švédska, no v rámci iniciatívy Stredoeurópskeho dopravného koridoru CETC spolupracuje so švédskym regiónom Skane. Cieľom aktivity je dobudovanie dopravnej infraštruktúry v smere od Baltského mora až po Jadranské more. Región Skane ako aj BSK patrili spolu s 3 poľskými regiónmi a jedným českým regiónom medzi signatárov tejto iniciatívy podpísanej v r. 2001.