Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Autobusová stanica Mlynské Nivy sa mení na bezbariérovú

 Uľahčiť cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú nové - bezbariérové prístupy na autobusovej stanici Mlynské Nivy.

 
Cestujúci ich môžu plne využívať už od marca. Dopravca Slovak Lines, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, uskutočnil v rámci stanice niekoľko zmien v zmysle novej európskej legislatívy. Tá posilňuje práva pasažierov autobusovej dopravy. Predpisy podobného charakteru už v Európskej únii platia pre leteckú, lodnú a vlakovú dopravu.
 
„Je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení, mali rovnaké možnosti. Tieto bezbariérové prístupy im uľahčia cestovanie, a aj takto môžu svoje každodenné povinnosti vykonávať s čo najmenšími prekážkami,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.  
 
K jednotlivým nástupným ostrovčekom sa budujú bezbariérové prístupy zabezpečené šikmou plochou, označia sa cesty pre bezbariérový pohyb po priestore autobusovej stanice. Okrem toho pribudla aj bezbariérová toaleta na prízemí budovy a po areáli stanice sa rozmiestňujú základné informácie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines Peter Sádovský. Kontaktným miestom pre cestujúcich, ktorí potrebujú asistenčnú pomoc, sú určené pokladne 4, 5 a 6 nachádzajúce sa vo vestibule autobusovej stanice.
 
Súčasťou európskeho nariadenia je aj zaškolenie všetkých vodičov a dotknutý personál pre asistenciu týmto cestujúcim. Školiacou inštitúciou je Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) a pre školenie poskytla priestory spoločnosť Slovak Lines. Ide o školenie prvé svojho druhu na Slovensku. Interní školitelia budú ďalej školiť všetkých dotknutých zamestnancov. Prípravu a výrobu manuálu ako aj školenia zabezpečili Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcovia organizácií zdravotne postihnutých.