Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bez kvalitných učiteľov a kvalitných učebníc vzdelávanie fungovať nebude

 Predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo slávnostne otvoril nový školský rok na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu na Skalickej ulici 1 v Bratislave. Do lavíc na stredných školách v pôsobnosti BSK si dnes po prvý raz sadlo 3 845 nových žiakov. Odbornému štúdiu sa bude venovať 2 776 prvákov, nových gymnazistov je v kraji 1 069.

 
„Aj z debaty s pedagógmi a riaditeľmi našich škôl je úplne jasné, že nás trápia dva hlavné problémy. Prvým je odmeňovanie pedagogických zamestnancov, pretože majú malé platy. Niečo málo robíme v rámci župy, ale štát musí prijať systémové riešenie, ktoré zvýši platy učiteľkám a učiteľom,“ povedal župan Pavol Frešo počas otvorenia školského roka. Druhý hlavný problém vidí v tom, že školský rok znova začína bez toho, aby deti mali kompletné sady učebníc. „Je to problém, lebo bez týchto dvoch veci, to je kvalitní učitelia a kvalitné učebnice, vzdelávanie fungovať nebude,“ doplnil župan Pavol Frešo.
 
Bratislavský kraj investoval v tomto roku do opráv škôl vo svojej pôsobnosti 1 108 000 eur. Z toho 244 000 eur išlo na riešenie havarijných stavov, 265 000 eur na opravy a údržbu a 599 000 eur na rekonštrukcie. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na opravy a zatepľovanie fasád a výmenu okien na školách.
 
So začiatkom školského roka 2012/2013 vznikli aj dve Centrá odborného vzdelávania – Centrá excelentnosti. Prvým je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ Hlinícka 1, druhé je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole SNP 30 v Ivanke pri Dunaji. V súvislosti s odborným vzdelávaním je ponuka škôl v pôsobnosti BSK bohatšia aj o nové študijné a učebné odbory. Mladí ľudia sa môžu od tohto roka vzdelávať aj v odbore pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, služby v cestovnom ruchu, vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť, manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu a grafický a priestorový dizajn či mechanik hasičskej techniky a v ďalších.
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 škôl – 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá, tri spojené školy a dve jazykové školy. BSK spravuje 43 školských zariadení – 16 školských internátov, 21 školských jedální, jedno školské stredisko záujmovej činnosti, dva školské kluby detí a tri strediská odbornej praxe.