Blindfriendly  15. 9. 2019 | Meniny má Jolana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bezpečnejšie cesty v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj od začiatku roka 2008 zrekonštruoval niekoľko dôležitých úsekov ciest, čím sa zlepšila ich prejazdnosť a zvýšila celková bezpečnosť cestnej premávky.

 
Opravami prešli hlavné prieťahy a dôležité úseky v regióne. V obciach Slovenský Grob, Častá a v meste Pezinok kraj revitalizoval úseky ciest vedúcich popri domoch. V týchto zastavaných častiach sa uľahčila situácia šoférom, ale aj obyvateľom. Novú vozovku využívajú aj vodiči na úsekoch ciest medzi obcami Pernek–Jablonové a Pezinok-Viničné. Na tieto rekonštrukcie kraj preinvestoval viac ako 33,5 mil. Sk. S častými nehodami spájaný úsek cesty zo Svätého Jura do Pezinka prešiel celkovou úpravou. Kraj pre tento úsek aj na základe petície občanov vypracoval „plán ukľudnenia dopravy“ a v tomto mieste zabezpečil úplne nové vodorovné i zvislé značenie. Na 4-prúdovej ceste pribudli ostrovčeky, ktoré nútia vodičov spomaliť, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Na ich bezpečie sa myslelo aj pri nových červeno-bielych plastových priechodoch pre chodcov. Na základe predbežných zistení dopravnou políciou na tomto úseku výrazne poklesla nehodovosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A od začiatku úprav sa tu nestala žiadna smrteľná dopravná nehoda.
 
BSK spravuje cesty II. a III. triedy a ich údržby a opravy vykonáva spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). Kraj pristupuje k opravám jednotlivých úsekov ciest na základe potreby ich údržby. V spolupráci s RCB vyhodnocuje stav komunikácií a pripravuje plán ich rekonštrukcie. Na rok 2009 sú vytipované ďalšie úseky ciest. Tento návrh bude záväzný až po schválení rozpočtu BSK na rok 2009. V tomto roku je v rozpočte BSK na výkon opráv a údržby ciest vyčlenených 150 mil. Sk.