Blindfriendly Piatok 15. 11. 2019 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská integrovaná doprava z finančných prostriedkov EÚ

O nenávratný finančný príspevok žiada Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom troch projektov z oblasti dopravy, ktoré predkladá na základe zverejnenej výzvy v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (OP BK).

 
BSK v prioritnej osi 1 – infraštruktúra, opatrení 1.2 – regionálna a mestská hromadná doprava predkladá projekty v oblasti dopravy: Zariadenie jednotného tarifného systému; Vybudovanie prestupných terminálov a Informačné zabezpečenie systému. Tieto projekty budú financované zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu (95%) a zo zdrojov BSK (5%). Celkové náklady na realizáciu týchto zámerov predstavuje cca 313 mil. Sk.
 
Systém integrovanej dopravy si vyžaduje zabezpečenie elektronických označovačov a snímačov cestovných lístkov a permanentiek vo vozidlách i nástupištiach, zabezpečenie predajných automatov a terminálov. S tým súvisí úprava nástupíšť a parkovacích plôch. Nemenej dôležitá je informačná kampaň. BSK preto predkladá tieto projekty a v súlade so schválenou koncepciou Bratislavskej integrovanej dopravy pripravuje ďalšie. 
 
Aj kvôli tomuto zámeru, efektívnejšiemu čerpaniu eurofondov z OP BK, poslanci na ostatnom rokovaní Zastupiteľstva BSK schválili zrušenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. s likvidáciou a založenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s.. Je to reakcia aj na také ponuky akou bola napríklad ponuka začlenenia lodnej dopravy do systému integrovanej dopravy v kraji.