Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj by mohol cez Dunajskú stratégiu čerpať eurofondy aj po roku 2013

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude spolupracovať so župou Győr-Moson-Sopron na projekte Dunajská stratégia. Je to jeden zo spôsobov, ako môže BSK čerpať eurofondy aj po roku 2013. Na spolupráci sa dohodli najvyšší predstavitelia oboch žúp - Pavol Frešo a Imre Szakács na stretnutí v Győri.

 

Projekt Dunajskej stratégie vyžaduje spoluprácu všetkých regiónov ležiacich popri rieke Dunaj, a ide o možnosť čerpať prostriedky zo zdrojov Európskej únie na spoločné projekty. „Je dôležité, aby susediace regióny dokázali orgánom Európskej únie, že sú schopné dohodnúť sa na spoločných projektoch. Ak sa preukáže, že BSK a maďarská župa sa vedia dohodnúť na menších akciách, ako je napríklad v súčasnosti ekologický projekt na ochranu dropa fúzatého, alebo na cezhraničnom prepojení cyklotrás, budú sa môcť následne uchádzať aj o veľké investície, akými sú napríklad výstavba diaľníc alebo železničných tratí,“ priblížil Frešo.

Boj za čerpanie eurofondov pre BSK aj po roku 2013 začal Frešo už pred dvoma týždňami na rokovaniach v Bruseli. Hospodársky najrozvinutejšie krajiny EÚ podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú o predĺženie financovania pre cieľ 2 regionálnej politiky EÚ (pozn. regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, krajiny majú pre vyššie HDP obmedzené možnosti čerpať prostriedky z EÚ) aj po roku 2013 a poukazujú na potrebu politiky súdržnosti pre všetky regióny aj po roku 2013. Akciu podporilo 143 relevantných regiónov, čo predstavuje 56% populácie EÚ.

Druhou líniou zápasu za eurofondy pre BSK je podľa Freša práve Dunajská stratégia. „Je dôležitou líniou, ako sa presadiť v budúcom programovom období v Bruseli a zvyšku Európy,“ povedal. Tento projekt nadväzuje na približne dvetisícročnú tradíciu obchodovania pri Dunaji. „Má zmysel spájať s touto riekou také veľké infraštruktúrne projekty ako železnice alebo diaľnice. Táto stratégia je určená na dopravu a rozvoj znalostnej ekonomiky. V tomto zmysle to presahuje Bratislavský región, dokonca aj úroveň Slovenka. Je to vec, ktorá súvisí úzko s Dunajom a v tomto musíme ťahať za jedno,“ konštatoval Frešo. Podľa Szakácsa vidno, že Európska únia podporuje cezhraničnú spoluprácu. Zároveň uviedol, že vzájomná spolupráca je prioritou aj Maďarska, aj Slovenska a základom vzájomnej spolupráce bude spoločná práca na projekte Dunajskej stratégie. „Je to nový projekt Európskej únie, ale vo veľkej miere môže ovplyvniť život ľudí žijúcich pri toku Dunaja. Treba sa toho chytiť a čo najviac z toho vyťažiť,“ doplnil Szakács.

Obaja regionálni predstavitelia prejavili veľký záujem aj o rozvoj ďalších spoločných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, napríklad budovanie cyklotrás, rozvoj dopravy či ochrana životného prostredia.