Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj i jeho súčasné vedenie má plnú podporu predsedu vlády SR

 Podpora vlády projektu cestného mosta medzi obcami Záhorská Ves na Slovensku a Angern v Rakúsku, prísľub ďalších dotácií z rezortu sociálnych vecí, samozrejme v prípade rovnako kvalitných projektov ako doteraz, či ocenenie snahy kraja vybudovať v Malackách novú strednú školu – aj to boli témy dnešnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica u predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana.

 
 

Na úrade BSK sa ďalej hovorilo aj o spoločnom postupe spolu s rezortom životného prostredia pri urýchlení prác na príprave obchvatu Bratislavy, o ktorom Bajan hovoril v uplynulých týždňoch opakovane i s ministrom dopravy SR Ľubomírom Vážnym a riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti Igorom Chomom.

Fico i Bajan opätovne potvrdili svoj negatívny postoj k skládke v Pezinku a zhodli sa i na potrebe komplexného a odborného riešenia problematiky odpadového hospodárstva tak, ako o tom Bajan rokoval aj so zastupujúcim ministrom životného prostredia Dušanom Čaplovičom.
Nevyhli sa ani téme ropovodu, ktorý má prepojiť Slovnaft a Schwechat a zhodli sa na tom, že aj keď obaja chápu a akceptujú potrebu diverzifikácie zdrojov ropy, v žiadnom prípade nesmú byť ohrozené zdroje vody.
Predseda BSK Vladimír Bajan ďalej ocenil vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá už zajtra bude na Ministerstve financií rokovať o možnostiach dopadov krízy na hospodárenie samospráv za účasti ZMOSu, Únie miest a obcí Slovenska ako i združenia samosprávnych krajov SK 8, ktorému predsedá Vladimír Bajan. Oboznámil predsedu s požiadavkami, ktoré sa bude snažiť presadiť na týchto rokovaniach a požiadal o jeho podporu. Pôjde najmä o úpravu niektorých zákonov, odloženie účinnosti niektorých ustanovení viacerých zákonov – napr. sociálneho zákona, ale aj o dôkladné zvažovanie presunu nových kompetencií na samosprávne kraje.
Predseda vlády SR Róbert Fico prisľúbil aj ďalšiu pomoc a podporu konkrétnym regionálnym projektom najmä v oblasti sociálnych vecí, dopravy a školstva, ktorá by vyvážila skutočnosť, že Bratislavský kraj nemôže takmer vôbec čerpať financie z eurofondov.
 
Premiér zhodnotil doterajší vývoj v Bratislavskom samosprávnom kraji ako vyvážený, stabilizovaný s potenciálom ďalšieho rozvoja, na čom má nemalú zásluhu práve jeho predseda. Vyzdvihol najmä sociálnu oblasť, kde je kraj hodnotený ako jeden z najlepších v kvalite poskytovaných služieb a v rozpracovanosti systému ich financovania.