Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj kreuje poradný orgán pre odborné vzdelávanie a prípravu

V stredu, 11. novembra t.r. o 10.00 hod. vymenuje predseda BSK Vladimír Bajan Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Menovacie dekréty jej členom odovzdá na Úrade BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave.

 
Predseda kraja tak koná v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (184/2009 Z. z.) i uznesenia vlády SR (č. 603/2009) z 2. septembra t.r., kedy bol schválený návrh Štatútu Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Významný priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vytvoril aj nový školský zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom septembra minulého roka.
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu vytvorí reálne predpoklady pre systémovú spoluprácu samosprávy, zamestnávateľov i ďalších zainteresovaných strán v rámci územnej pôsobnosti celého kraja. Jednou z jej úloh bude vyjadrovanie sa k návrhom centier odborného vzdelávania a prípravy. Kraj vytvára takéto centrá, ktoré sú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania a ktoré môžu účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi. Rada sa tiež bude zaoberať aj regionálnou stratégiou odborného vzdelávania v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu, novými študijnými a učebnými odbormi, počtami prvých ročníkov na odborných školách ako aj zmenami v sieti škôl a školských zariadení.
 
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji: RNDr. Dagmar Kurejová (Krajský školský úrad), Mgr. Katarína Dubovanová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), Ing. Juraj Majtán (Slovenská obchodná a priemyselná komora), Ing. Petra Koníková (Slovenská živnostenská komora), Ing. Andrea Záhradníková (Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava), Mgr. Ľuboš Halák (Republiková únia zamestnávateľov), Ing. Miroslav Kulhánek, Renata Mazaniová (Ministerstvo zdravotníctva), Ing. Ján Téglaš (OZ prac. školstva a vedy na Slovensku) a PaedDr. Jozef Horák (Územná školská rada).