Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj má na zimu pripravených 4200 ton posypového materiálu

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je pripravený na zimnú údržbu ciest. Tá sa vykonáva v zimnom období (spravidla od 15. novembra do 15. marca).

 

Na túto zimu je pripravených 4 200 ton posypového materiálu - s rozmrazovacou účinnosťou minimálne do - 6 C, do -15 C a materiál na prípravu Solanky. Posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). Začiatok a koniec zimnej údržby vyhlasuje oficiálne Slovenská správa ciest v rámci nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby v zimnom období.

V rámci prebiehajúceho zimného obdobia a zimnej údržby sú cesty nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. Službukonajúci sa menia v 12 hod. intervaloch. Pracovníkov zimnej údržby je 42. O stave komunikácií a všetkých činnostiach na nich sú na odbor dopravy každodenne zasielané hlásenia jednotlivých dispečerov podľa regiónov. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okamžite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

RCB zabezpečujú zjazdnosť ciest v zimnom období - posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi, čistenie ciest po zimnej údržbe.

RCB spravuje cesty II. a III. triedy (cesty II. triedy 178,94 km + cesty III. triedy 332,74 km = 511.68 km) a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.