Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj monitoruje technický stav krytov civilnej ochrany

 Bratislavský samosprávny kraj monitoruje technický stav úkrytov civilnej ochrany, ktoré má vo svojom vlastníctve. Aktuálny stav jedného zo župných úkrytov – pod internátom pri Spojenej škole chemickej na Račianskej ulici 80 v Bratislave bol dnes osobne skontrolovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo.

 

„Udalosti posledných dní a týždňov nás nútia viac sa zaujímať, ako je zabezpečená ochrana obyvateľov v prípade krízových situácii. Župe zo zákona prislúcha starať sa o kryty civilnej ochrany, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takýchto úkrytov máme celkovo 14 a ich kapacita je okolo 3000 miest. Kryty monitorujeme a naším cieľom samozrejme bude udržiavať ich funkčné,“ priblížil župan Pavol Frešo. Kryty boli vybudované prevažne v 60-tych až 70-tych rokoch. Vzhľadom na ich vek je potrebné venovať im náležitú starostlivosť, nakoľko ich technologické vybavenie je morálne aj technicky zastaralé.

Úkryt civilnej ochrany na Račianskej ulici má podľa Jaroslava Jašíka z Úseku krízového riadenia BSK kapacitu 300 ľudí a je určený na použitie v prípade vypuknutia vojny, priemyselných havárií alebo úniku nebezpečných látok. Nachádza sa v ňom rozvodná sieť, zásoby úžitkovej vody, zariadenie na filtrovanie vzduchu aj únikový východ, ak by došlo k zavaleniu hlavného vchodu. Kryt je plynotesný. Pôsobnosť BSK v tejto oblasti je daná pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (stredné školy, kultúrne, zdravotnícke a sociálne zariadenia). Podľa župana Pavla Freša nesmú brať školy povinné školenia žiakov aj učiteľov na ľahkú váhu, aby v prípade núdzových situácií vedeli, čo robiť.

Bratislavská župa tiež v lekárňach na území kraja, ktorých je približne 200, monitoruje spotrebu prípravkov s Kalium iodati. Lekárne monitorujú spotrebu vo forme magistraliter prípravkov, doplnkového sortimentu a homeopatických liekov. Lekárne v týždenných intervaloch hlásia kraju spotrebu oproti predaju/výdaju v minulom období. Ide o látky, ktoré sa ako prevencia podávajú pri zvýšenej radiácii, aby organizmus nevychytal rádioaktívny jód, ktorý sa ukladá do štítnej žľazy. „Na území Bratislavskej župy žiaden zvýšený odber nenastal. Napriek tomu, že je to téma, ktorej by sme sa najradšej vyhli, prevencia je potrebná,“ doplnil Pavol Frešo.