Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom OP INTERACT až do roku 2020

Odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja bol jednomyseľne schválený pre programové obdobie 2014-2020 ako riadiaci orgán pripravovaného operačného programu.

 
Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom Operačného programu INTERACT aj na ďalšie obdobie 2014-2020. „Bratislavská župa má skúsenosti s vedením tohto projektu. Opätovným zvolením sme potvrdili svoje postavenie jediného riadiaceho orgánu na regionálnej úrovni v rámci nových členských krajín Európskej únie ako aj schopnosť viesť tento projekt,“ povedal župan Pavol Frešo.
 
Prvé zasadnutie prípravného monitorovacieho výboru pre nadnárodný program INTERACT III 2014-2020 sa konalo v Limassole na Cypre. Pre Bratislavský kraj bolo toto zasadnutie mimoriadne dôležité, pretože sa na ňom rozhodovalo aj o pridelení riadiaceho orgánu.
 

Za veľký diplomatický úspech pri príprave operačného programu INTERACT III je možné považovať fakt, že sa súčasnému riadiacemu orgánu podarilo nadviazať pozitívne vzťahy s Nemeckom, ktoré v roku 2007 ako jediná krajina EÚ odmietlo vstúpiť do INTERACTu. Politickú podporu kandidatúre BSK vyjadrila aj vláda SR, ktorá vo svojom uznesení z 30. marca 2013 odporúča „uchádzať sa Bratislavskému samosprávnemu kraju o mandát riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT III v rámci cieľa EÚS pre programové obdobie 2014 – 2020“. Bratislavský samosprávny kraj je jediným orgánom regionálnej samosprávny v strednej a východnej Európe, ktorý riadi operačný program v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.