Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj žiada výnimku pre osemročné gymnázia v regióne

 Dostať sa na osemročné gymnáziá už nebude také jednoduché. Krajský školský úrad v Bratislave vydal rozhodnutie, že gymnázia môžu v školskom roku 2011/12 prijať len päť percent z populačného ročníka – teda päť percent zo všetkých piatakov základných škôl.

 

Znamená to, že môžu otvoriť jednu triedu s počtom žiakov osem, resp. deväť. Župa žiada nové rozhodnutie - aby školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK otvorili v školskom roku 2011/12 maximálne 11 tried s počtom žiakov 20 v každej triede.

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktoré má v pôsobnosti 11 osemročných gymnázií, sa voči rozhodnutiu KŠÚ odvolalo, nakoľko takýto počet žiakov nepovažuje za dostatočný pre zabezpečenie plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu. Samospráva požaduje, aby bolo určené percento z celého populačného ročníka v rámci Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že nie sú zohľadnené regionálne rozdiely medzi jednotlivými krajmi ani medzi okresmi v rámci regiónu. Župa žiada nové rozhodnutie - aby školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK otvorili v školskom roku 2011/12 maximálne 11 tried s počtom žiakov 20 v každej triede.

Podľa predsedu BSK Pavla Freša je potrebné pri určovaní plánu výkonov pre 8-ročné gymnáziá diferencovať prístup k jednotlivým regiónom. „Bratislavský kraj má nielen najväčšiu koncentráciu obyvateľov, ale aj škôl a teda aj vyšší záujem o túto formu štúdia. A preto zápasíme viac ako iné kraje, aby táto 5 percentná hranica bola zrušená,“ povedal. Situáciu komunikoval s riaditeľmi škôl aj s ministerstvom školstva, kde požiadal o udelenie výnimky. „Zatiaľ máme iba byrokratické odpovede. Odvolali sme sa voči nim a čakáme finálne rozhodnutia. Ale myslím si, že to, ako veľmi chcú ľudia 8 ročné gymnázia, preváži a zdravý rozum zvíťazí,“ poznamenal župan. Frešo poukázal na výsledky detí 8-ročných gymnázií, ako aj na vysoký záujem o štúdium na gymnáziách, čo by malo byť podľa neho jedným z ukazovateľov kvality školy. Pri určovaní plánu výkonov mal podľa neho Krajský školský úrad zohľadňovať počty uchádzačov o štúdium, resp. počet podaných prihlášok ako jedno z hlavných kritérií.


Pred nadobudnutím platnosti nového školského zákona (rok 2008) bolo na osemročné gymnáziá v Bratislavskom kraji prijímaných 25-30 percent zo všetkých piatakov základných škôl, po prijatí školského zákona sa tento počet postupne znižoval. V minulom školskom roku to bolo cca 12 percent. Podľa údajov z prijímacieho konania v školskom roku 2009/10 bolo do 11 gymnázií s 8-ročnou dĺžkou štúdia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK prihlásených 771 uchádzačov, čo je počet približne 3-násobne prevyšujúci počet žiakov, ktorí mohli byť pre školský rok 2010/11 prijatí do prvého ročníka. V nasledujúcom školskom roku (2011/12) by mali všetky osemročné gymnázia v kraji prijať spolu 236 piatakov (čo je 5 percent z populačného ročníka).